Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn xuân dũng Nam 846,71 5.06:52:06 78 30
2 DV_ Lương Thị Tuyến Nữ 786,74 5.00:07:52 115 30
3 DV_ Tạ Thị Thu Thuỷ Nữ 678,90 4.04:55:40 94 31
4 Loan Hương Nữ 628,06 3.17:52:36 69 31
5 DV_Nguyễn Chiến Thắng Nam 512,36 2.14:32:18 98 27
6 DV_ Phạm Thị Trang Nhung Nữ 372,26 2.11:59:35 66 29
7 DV_Bùi Huyền Trang Nữ 294,53 1.22:54:20 42 30
8 Quawaco Nga Nữ 294,07 1.23:05:08 87 27
9 DV_Nguyển Thị Thanh Hương Nữ 271,93 1.14:47:19 23 21
10 DV_Vũ Thị Thu Hương Nữ 208,95 1.11:20:43 58 24
11 Nguyễn Thịnh Vượng Nam 180,80 22:34:46 15 12
12 DV_Phó Thị Minh Hiền Nữ 178,77 1.01:51:59 38 21
13 DV_Lương Thị Hạnh Nữ 125,92 21:32:24 27 18
14 DV_ Lã Quang Huy Nam 105,44 12:38:06 25 11
15 DV_Nguyễn Thị Như Ngần Nữ 100,71 10:00:19 24 16
16 DV_Lương Hoàng Tùng Nam 100,10 13:02:33 20 12
17 Nguyễn Thành Đạt Nam 87,22 08:12:24 23 11
18 DV_ Đặng Thị Tuyết Nữ 73,91 11:31:13 25 18
19 DV_Đinh Phong Nam Nam 63,08 09:21:53 16 13
20 lê minh tuấn Nam 60,97 08:27:25 7 6
21 Nguyễn Hồng Quang Nam 56,27 08:12:17 11 6
22 Minh Tạ Nam 55,00 07:43:10 11 7
23 DV_Nguyễn Văn Bính Nam 50,21 06:25:50 7 6
24 DV_Nguyễn Đức Nam Nam 50,11 07:32:21 6 6
25 Pham Thi Duyen Nữ 43,49 06:34:03 14 10
26 DV- Nguyễn Văn Chính Nam 34,84 03:12:39 13 9
27 Tám Phạm Nam 32,03 04:45:01 5 5
28 Ngọc Thắng Nguyễn Nam 28,77 03:22:44 6 6
29 DV_Nguyễn Xuân Hùng Nam 26,24 04:09:38 7 6
30 DV_Đỗ Thanh Hưng Nam 24,52 02:20:56 6 5
31 DV_Nguyễn Quốc Vinh Nam 22,98 04:21:54 8 6
32 DV_Nguyễn Quốc Trung Nam 21,43 02:22:00 9 6
33 dũng phạm Nam 12,36 01:16:21 2 2
34 DV_ Lê Thị Thúy Nữ 10,28 01:45:10 3 2
35 Lương văn đôn Nam 3,38 00:28:38 1 1
36 hà trần Nam 2,87 00:24:33 1 1
37 Lương thành sơn Nam 0,00 00:00:00 0 0