Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 HG_Bùi Văn Tình Nam 699,03 4.17:46:11 96 25
2 Hg_Khổng Thị Thu Trang Nữ 538,89 3.06:01:09 133 31
3 HG_Bùi Thuỳ Dương Nữ 448,12 2.17:26:05 49 22
4 HG_Vũ Thị Tươi Nữ 377,73 1.23:21:25 40 20
5 HG_Lưu Thị Hiền Nữ 324,53 1.15:38:01 77 24
6 HG_Vân Anh Ngô Nữ 218,55 1.14:53:16 42 25
7 Manh Hung Nguyen Nam 195,72 20:44:25 18 18
8 HG_Đỗ Thị Liễu Nữ 163,33 1.06:59:13 31 23
9 Dangvantho Nam 147,12 12:39:23 41 20
10 Nguyệt Nguyễn Nữ 143,19 21:13:14 41 30
11 HG_Lan Nguyễn Thị Nữ 113,11 18:43:30 31 22
12 HG_Phạm Văn Diện Nam 103,06 15:50:28 31 19
13 HG_Nguyễn Huyền Thư Nam 99,19 14:08:34 18 10
14 Thu Phạm Nữ 86,33 12:31:21 21 16
15 HG_Hoàng Tiến Hiệp Nam 84,72 10:57:29 29 17
16 HG_Phạm Tuyết Dung Nữ 71,45 10:55:30 20 9
17 HG_Phạm Mạnh Hải Nam 70,50 11:30:01 29 16
18 Trần Thị Khánh Ly Nữ 56,88 06:26:19 18 18
19 Oanh Nguyen Nữ 52,53 07:14:21 8 7
20 HG_Phạm Thi Thu Hường Nữ 51,89 08:58:43 14 14
21 Hai Yen Nữ 47,95 04:21:37 9 8
22 Hoàng Quốc Hưng Nam 45,17 06:42:37 18 11
23 HG_Đoàn Thị Nhung Nữ 42,27 06:45:43 13 9
24 Thắm Trần Thị Nữ 42,23 07:08:32 13 7
25 HG_Nguyễn Trọng Điệp Nam 40,93 05:02:14 8 7
26 Trần Lệ Hoa Nữ 40,57 05:18:50 7 7
27 HG_Đỗ Anh Ngọc Nam 36,39 05:08:38 10 9
28 HG_Nguyễn Thị Ngọc Chung Nữ 32,34 03:38:56 10 10
29 HG_Lương Chí Hiếu Nam 30,05 03:36:14 11 11
30 HG_Nguyễn Thanh Xuyền Nam 29,82 03:40:47 7 7
31 HG_Lê Như Hùng Nam 27,96 04:44:11 6 6
32 Đỗ Thị Huyền Nam 26,39 03:38:07 13 8
33 Hg_Hung Vuong Nam 26,32 03:50:11 6 6
34 Mạc Thị Thanh Tú Nữ 24,96 04:31:45 6 6
35 HG_Nguyễn Thị Thuý Hằng Nữ 24,37 03:37:02 10 7
36 Lan Tô Nữ 24,28 04:01:50 6 6
37 HG_Đinh Thị Cẩm Anh Nữ 24,25 03:57:08 11 5
38 Nguyễn Thế Mạnh Nam 23,58 02:51:25 5 5
39 HG_Mai Anh Dũng Nam 23,40 03:24:07 10 8
40 HG_Phạm Thị Hằng Nữ 22,99 03:41:27 11 9
41 HG_Phạm vũ quyền Nam 22,29 03:20:08 7 5
42 BC_Lê Quý Khang Nam 22,22 03:00:44 11 7
43 thu huyền trần H.hải Nữ 22,14 02:57:01 9 7
44 HG_Phạm Thị Thu Nữ 22,03 03:14:59 5 5
45 HG_Chế Thuỳ Dung Nữ 21,07 03:38:05 8 6
46 HG_Trần Thanh Hải Nam 20,45 01:55:12 5 4
47 HG_ Phạm Đức Long Nam 19,47 01:44:05 9 4
48 HG_Hoàng Dung CX Nam 19,27 02:30:42 5 5
49 HG_Bùi Minh Thái Nam 18,80 02:07:52 6 5
50 HG_Vũ Quốc Hiếu Nam 18,36 01:58:39 10 4