Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Bc_Hoàng văn Quân Nam 682,05 3.11:45:33 89 31
2 Trần Phương Lan Nữ 654,15 3.15:26:52 54 27
3 Nguyễn Xuân Tăng Nam 592,58 2.11:14:21 38 25
4 Đặng Viết Tiến Nam 501,23 2.01:43:16 58 30
5 Gia Lợi Nam 483,84 2.08:53:30 34 22
6 Đào Thị Nhan Nữ 471,53 2.20:55:41 36 28
7 Kien Ngo Doan Nam 424,64 1.22:24:17 28 26
8 BC_Vũ Thị Hưng Nữ 350,72 2.07:42:48 86 22
9 BC_Vũ Chí Chiến Nam 335,26 1.17:59:26 64 29
10 BC_Vũ Thị Hải Hà Nữ 307,93 2.04:22:01 66 31
11 Huy Cường Đoàn Phan Nam 304,72 1.09:09:58 23 23
12 ĐT_Trần Văn Hân Nam 300,44 1.16:21:21 39 25
13 Nguyễn Quang Thế Nam 295,89 1.08:18:10 40 26
14 Nguyễn Văn Hiếu Nam 289,94 1.01:13:25 48 27
15 Trần thiện Nam 286,69 1.03:19:26 29 23
16 Phạm Văn Thanh Nam 271,22 1.02:10:04 27 18
17 Vũ Lê Nam 260,25 1.02:06:27 34 21
18 Trần Ngọc Thanh Nam 254,15 1.04:22:35 16 15
19 BC_Phan Thành Đạt Nam 243,69 1.04:59:28 48 25
20 Long Trần Nam 243,07 23:15:28 26 23
21 Điêu khắc đình Nam 238,20 22:40:58 32 27
22 Nguyên Bình Nam 236,16 1.01:56:18 33 27
23 Nguyễn thị hương xuân Nữ 224,34 1.07:22:21 27 17
24 Lê Nhật Hoàng Nam 216,45 1.03:04:26 38 28
25 Dũng Nguyễn Nam 210,19 1.03:16:45 31 29
26 Vinh Nguyen Nam 206,98 18:32:55 18 18
27 Suu Tran Nam 206,26 17:44:43 16 15
28 Nguyễn Bá Hiếu Nam 204,61 22:24:10 32 21
29 trần minh tuyên Nam 203,45 18:00:45 24 17
30 BC_Mai Viết Dũng Nam 199,83 1.05:36:19 33 26
31 Huấn Trần Đức Nam 194,19 21:18:01 16 15
32 Ngo Huu Khoa Nam 193,45 20:03:19 26 18
33 Văn Cương Nguyễn Nam 187,25 20:53:05 24 24
34 Trà Bảo Quốc Nam 187,21 19:31:15 19 19
35 BC-Nguyễn Thị Phương Nữ 183,23 1.00:02:23 36 22
36 Trung Hiếu Nam 180,85 19:01:31 18 16
37 Nguyễn Thị KimThoa Nữ 180,40 13:50:08 34 17
38 TRẦN MINH TRÂN Nam 178,54 22:50:15 23 21
39 Lê hùng Nam 176,47 1.00:48:39 20 20
40 Hà Khánh Cường Nam 170,93 20:44:08 18 16
41 Pham Tuan Nam Nam 162,99 1.03:17:28 57 28
42 Phuc Tran Nam 161,99 18:13:15 18 16
43 Pham Tuan Nam 159,20 1.01:35:49 37 22
44 Bình Trần Văn Nam 158,12 20:46:37 21 20
45 Lý Thuận Hiếu Nam 156,15 16:11:08 19 18
46 Hai Tran Nam 150,85 18:15:07 13 12
47 Nguyễn Minh Lâm Nam 148,56 12:47:42 18 18
48 Hưng Cảnh Nam 146,86 13:05:04 24 24
49 Nguyễn Văn Đàm Nam 143,97 20:42:33 30 25
50 Lê Xuân Thành Nam 138,55 16:18:22 17 10