Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 QY_ Bùi Văn Thanh Nam 711,37 2.23:27:47 83 31
2 QY_Nguyễn Văn Hòa Nam 668,68 3.05:55:21 64 31
3 QY_Nguyễn Anh Tuấn Nam 603,76 4.02:47:11 133 28
4 QY_Vũ Đức Tuấn Nam 568,89 3.21:14:30 124 30
5 QY_Mạc Thị Vân Hồng Nữ 479,43 2.16:52:23 103 26
6 Nguyễn Hữu Phong Nam 464,53 2.08:34:46 76 25
7 Vũ Thị Hương Nữ 449,84 2.00:13:32 26 24
8 Phạm Minh Tuyên Nam 364,03 1.09:45:49 30 19
9 Văn Hào Nam 353,59 1.15:21:36 48 28
10 Đề Lê Nam 339,03 1.08:43:28 14 14
11 Trung Tran Nam 330,60 1.10:34:44 27 26
12 Vũ Cường Nam 327,77 1.10:08:37 31 27
13 Lê Kim Ngân Nữ 302,77 1.04:58:05 25 24
14 Qy_Vũ hữu Long Nam 297,84 1.15:03:40 31 24
15 ngô anh tuấn Nam 279,27 1.12:06:00 64 15
16 Nguyễn Xuân Hán Nam 275,04 1.01:15:09 27 24
17 Qy_Ngô Quang khá Nam 268,86 1.17:42:06 41 19
18 Ma Thị Dung Nữ 267,40 1.06:12:59 30 27
19 QY_Vũ Thu Hiền Nữ 259,57 1.18:59:38 57 26
20 Vũ huy phan Nam 254,34 21:38:50 15 12
21 Hà Tĩnh Nam 240,30 23:57:18 28 24
22 Nguyễn Hữu Triển Nam 232,95 1.00:09:01 23 19
23 Đào Đức Sinh Nam 221,75 20:41:05 21 20
24 Linh Vũ Nam 202,42 19:45:53 21 21
25 Văn Mạnh Nam 184,69 17:29:35 24 21
26 Đặng thị khoa Nữ 182,08 20:49:16 12 11
27 Hứa Tiến Thành Nam 176,00 20:58:30 28 25
28 Bui phu Doanh Nam 171,20 17:50:51 23 23
29 Sy Dong Nam 168,68 20:10:03 21 14
30 Dương Việt Hoàng Nam 157,22 19:37:24 21 18
31 Tống Văn Dương Nam 153,24 20:05:38 13 13
32 QY_Vũ Thị Huyền Trang Nữ 142,89 21:30:05 27 18
33 Tùng Đào Nam 136,24 13:29:23 15 14
34 Hanhphuc Hanh Nam 134,81 13:39:56 11 10
35 QY_Ngô doãn Lợi Nam 123,97 16:56:05 21 18
36 phung quoc toan Nam 119,32 12:27:42 13 13
37 QY_Đỗ Thị Nhung Nữ 117,99 20:35:27 26 20
38 Hà Mạnh Vũ Nam 111,64 14:26:42 14 13
39 Lily Nguyen Nữ 108,83 10:48:11 13 13
40 QY_Bùi Quang Tuyến Nam 108,56 11:33:19 25 23
41 Trương Thị Hồng Nữ 107,24 11:16:00 13 12
42 Quan Hoang Nam 106,07 09:11:34 14 10
43 QY_Bùi Hồng Hải Nam 99,96 14:28:01 28 19
44 QY_Phạm Chí Công Nam 87,71 11:48:00 17 14
45 Ngô Trung Kiên Nam 84,76 12:53:37 18 12
46 Minh Mỡ Nam 83,91 14:45:56 15 13
47 Nguyễn Thị Hưởng Nữ 82,67 09:18:49 9 9
48 QY_Trần Thị Hương Giang Nữ 80,71 14:10:07 17 15
49 QY_Đào Ngọc Minh Nam 79,44 12:16:22 18 17
50 Phạm Ngọc Quý Nam 75,89 08:32:41 19 19