Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 UB_Vũ Văn Định Nam 1323,07 6.03:12:51 93 31
2 UB_Đỗ Văn Quân Nam 732,83 3.15:35:14 74 29
3 UB_Lại văn thành Nam 638,49 3.21:06:12 98 30
4 UB_thuý nghĩa Nữ 477,10 3.03:39:21 56 28
5 UB_Dương Thị Thu Nữ 423,32 2.20:38:03 58 30
6 Vũ vi na Nữ 348,67 2.02:21:13 77 29
7 UB_Mạc Thị Thanh Thuý Nữ 345,82 1.20:41:31 74 25
8 UB_Phạm Thanh tuyền Nữ 342,57 1.17:33:28 83 29
9 UB_Vũ văn viễn Nam 340,98 2.03:46:29 52 27
10 Nhã Nguyễn Nam 291,84 1.09:05:34 31 24
11 UB_Ngô Thị Hải Vân Nữ 290,83 1.15:24:04 101 29
12 UB_Đinh Văn Minh Nam 280,06 1.12:46:53 60 29
13 NGUYEN DANG KHANH Nam 234,44 21:04:09 18 18
14 UB_Đỗ Thanh Lâm Nam 234,00 1.15:21:37 56 25
15 Thanh Hà Nữ 183,02 22:49:22 18 18
16 UB_Bùi thị bích hoàn Nữ 132,50 17:10:15 31 18
17 UB_Phạm Thị Trang Nữ 128,84 18:45:38 26 18
18 Trịnh Văn Quân Nam 111,93 14:05:30 26 23
19 Hồ Hương Nữ 109,43 13:49:30 14 14
20 Đặng Ngọc Thịnh Nam 93,74 10:24:05 11 10
21 UB_Đinh Nam Nam 88,88 11:57:11 16 14
22 UB_Dương Duy Đức Nam 76,57 12:27:47 24 22
23 Đào Văn Đoàn Nam 71,53 08:55:02 11 7
24 Trần Hiền Nữ 65,71 11:03:15 15 11
25 Hoàng Dũng Nam 61,76 07:25:26 6 6
26 UB_Cẩm Nguyễn Nữ 47,13 05:54:01 24 22
27 UB_Cao thị thuỳ linh Nữ 42,84 05:25:20 16 8
28 Mạc Nhu Nam 42,43 04:45:46 7 7
29 Lương Thuỳ Nữ 40,22 06:34:59 8 8
30 Nguyễn Thị Phú Yên Nữ 38,46 05:30:02 13 9
31 Trịnh xuân thành Nam 33,57 03:07:41 5 5
32 Trịnh thị hồng Nam 31,13 03:57:30 9 5
33 UB_Phạm thị Thu Nữ 27,60 04:14:34 11 6
34 UB_Lương ngọc hùng Nam 26,95 04:22:31 8 5
35 UB_Trịnh quốc vượng Nam 24,44 03:10:05 10 7
36 UB_Vũ Hoàng Quyền Nam 23,18 03:51:57 7 5
37 UB_Vương Thị Phương Nữ 22,00 02:14:00 12 8
38 UB_Phạm Minh Hải Nam 20,42 02:37:56 9 8
39 UB_thaonguyen Nữ 20,32 02:48:36 7 6
40 UB_Vũ Ngọc Phương Nam 10,07 01:25:16 4 3
41 UB_Nguyễn Thế Bách Nam 3,99 00:33:08 2 2
42 Đinh Văn Duy Nam 2,36 00:27:19 1 1
43 Phi hải ninh Nam 0,00 00:00:00 0 0