Quawaco - Bước chạy kết nối

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 ĐT-Trương Thanh Hằng Nữ 1010,01 6.07:09:31 163 28
2 ĐT- Hoàng Thị Hường Nữ 935,00 6.04:07:56 161 31
3 ĐT_ Nguyễn Duy Khánh Nam 888,88 3.10:13:44 110 30
4 ĐT- Phạm Ngọc Hoàn Nam 630,09 3.21:00:36 116 28
5 Mạc Thị Thu Hà Nữ 514,24 3.09:44:07 123 29
6 ĐT_Nguyễn Minh Yến Nữ 455,29 2.13:57:41 162 20
7 ĐT- Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 411,85 2.22:52:14 106 24
8 Vũ Hồng Nam Nam 260,39 1.12:34:40 37 28
9 DT_Lê Văn Tú Nam 249,17 1.06:10:54 57 26
10 ĐT- Phạm Đức Vượng Nam 243,00 1.05:56:33 70 27
11 lee chuan Nam 215,01 18:34:39 15 15
12 Lê Tiến Khấm Nam 200,43 1.01:49:15 33 23
13 DTR - Thăng Nam 153,08 19:01:36 25 19
14 ĐT-Hà văn Thanh Nam 150,62 23:59:28 60 27
15 ĐT_ Phạm Tuấn Vũ Nam 144,33 15:38:40 15 14
16 Loan ĐTR Nữ 142,02 1.01:34:44 30 24
17 Nguyễn Thị Hường Nữ 113,76 18:44:20 22 18
18 Hoàng Đức Toàn Nam 103,62 08:37:02 11 6
19 Trịnh Văn Tấn Nam 101,17 10:49:13 33 15
20 ĐT- Nguyễn Ngọc Huy Nam 98,72 14:15:39 30 17
21 Nguyễn thị kim ninh Nữ 96,80 16:00:54 21 21
22 Bùi Hồng Hạnh Nữ 91,92 14:22:53 41 23
23 ĐT_Nguyễn Hữu Hưởng Nam 88,77 10:30:13 29 24
24 ĐT-Lê Quang Duyên Nam 85,00 13:36:46 16 12
25 ĐT-Nguyễn Thị Thúy Vân Nữ 76,66 11:23:00 36 29
26 Đoàn Văn Hạnh Nam 61,99 07:17:23 31 18
27 Lương thị bích phượng Nữ 45,38 05:02:23 20 11
28 ĐT-Nguyễn Thị Nhung Nữ 41,10 05:39:21 16 15
29 ĐT-Nguyễn Thị Hoài Nữ 40,49 06:20:54 27 18
30 DtLethituyen Nam 40,09 04:59:08 10 10
31 Nguyễn Thu Phượng Nữ 37,03 04:22:36 19 14
32 Thinh Bui Huy Nam 36,34 03:51:40 10 10
33 Phạm thị kim Huế Nữ 33,01 05:15:36 13 13
34 Vũ Phương Thanh Nữ 32,00 04:25:27 15 8
35 ĐT- Bùi Quang Doãn Nam 31,50 04:36:41 15 14
36 Lê minh Tiến Nam 28,26 03:09:49 13 12
37 ĐT_Đỗ Đăng Tuấn Nam 25,39 02:48:04 7 7
38 Nguyễn Linh ngọc Nữ 23,56 02:52:25 9 7
39 Nguyễn Thị Hường Nữ 22,60 02:44:37 11 9
40 ĐT- Đoàn Thị Việt Chinh Nữ 22,14 03:03:32 8 8
41 ĐT- Phương Thảo Nữ 21,54 03:11:19 14 8
42 ĐT - Nguyễn thị kim quỳnh Nữ 21,41 02:34:08 6 6
43 ĐT_ Phạm Công Nguyên Nam 20,98 02:23:23 8 8
44 Lê Quang Dũng Nam 20,40 02:55:14 8 7
45 Nguyễn thị thuý vân Nữ 20,27 02:58:26 7 7
46 Nguyễn thị thanh Huyền Nữ 19,21 02:51:53 5 4
47 doan thuy anh Nữ 12,37 02:01:21 3 3
48 Nguyễn Thị Thái Nữ 12,23 01:52:21 8 6
49 Khoa Đỗ Nam 11,74 01:43:29 5 5
50 ĐT- Nguyễn Đức Khang Nam 11,01 01:36:03 3 3