QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Võ Anh Hùng Nam 163,02 17:02:43 15 11
2 Lương Ngọc Vinh Nam 156,69 18:58:55 16 13
3 Lý Bá Thiện Nam 154,69 17:52:49 13 12
4 Đào Thị Hằng Nữ 150,37 18:13:05 15 12
5 Tố Anh Trần Nữ 145,91 16:04:42 11 9
6 Bui Khac Nhuy Nam 108,46 10:29:25 9 9
7 Toán LV Nam 107,31 09:44:52 10 9
8 Nguyễn Nam Giang Nam 104,34 10:33:12 8 5
9 Van Thanh Nữ 102,63 11:39:34 10 8
10 Ngô Đình Phương Nam 102,20 09:41:51 7 6
11 Quách Thị Thu Nữ 99,66 10:07:51 10 7
12 LeoKing Senior Nam 89,42 07:23:03 10 9
13 Nguyễn Sâm Nam 88,98 09:03:04 8 8
14 Le Quang Huy Nam 78,76 08:45:55 12 8
15 Nờ Tê Mờ Nam 78,62 09:50:34 8 6
16 Trịnh Văn Đăng Nam 77,71 08:21:59 8 7
17 Vi Mạnh Nam 71,72 09:30:42 7 4
18 Hoai Thu Vu Nữ 68,38 07:32:09 10 10
19 Thanh Thảo Nữ 67,61 07:59:44 9 9
20 Nguyen thi my hanh Nữ 62,06 07:55:19 9 8
21 Nguyễn thị Lan Anh Nữ 61,29 08:54:34 8 7
22 Chung Lê Nam 61,06 06:30:15 9 8
23 Doãn Khánh Nghĩa Nam 58,80 06:21:09 7 5
24 Son Luong Nam 58,70 06:15:09 9 6
25 Lananh Vu Nữ 57,60 07:06:53 11 10
26 Nguyễn Xuân Khải Nam 55,58 05:33:22 8 7
27 Phạm Văn Hồng Nam 54,93 06:15:42 9 6
28 Vũ Nguyên Huân Nam 44,06 04:03:16 5 4
29 Vuong Tran Nam 38,65 04:07:08 8 3
30 Thái Linh Nữ 34,92 04:34:33 8 6
31 Tran Hop Nữ 33,40 05:11:15 9 6
32 Phạm Quốc Ân Nam 21,41 03:00:16 7 3
33 Phạm Thu Vân Nữ 12,97 01:39:04 10 1
34 Nguyễn Đức Dương Nam 8,51 01:02:20 7 1