QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Tham gia
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nguyễn Duy Khánh Nam 291,11 1.07:05:11 14 10
2 Sáng Nguyễn Nam 206,91 16:30:13 12 11
3 Thịnh HR Nam 190,86 19:58:33 13 9
4 Đinh Thị Thu Hiền Nữ 190,75 20:03:23 14 9
5 Du Ka Nam 190,62 20:21:51 11 10
6 Nguyễn Đình Chiến Nam 183,68 18:29:17 12 12
7 Võ Anh Hùng Nam 163,02 17:02:43 15 11
8 Lương Ngọc Vinh Nam 156,69 18:58:55 16 13
9 Lý Bá Thiện Nam 154,69 17:52:49 13 12
10 Lê Huy Bình Nam 153,53 14:07:06 13 13
11 Đào Thị Hằng Nữ 150,37 18:13:05 15 12
12 Kường Nguyễn Mạnh Nam 149,88 15:32:54 13 8
13 Tố Anh Trần Nữ 145,91 16:04:42 11 9
14 Nhật Huy Phạm Nam 127,39 20:15:02 10 9
15 Đoàn Hoa Trung Nam 125,55 15:06:17 18 13
16 Trần Quốc Long Nam 113,03 11:45:50 9 9
17 Bui Khac Nhuy Nam 108,46 10:29:25 9 9
18 Toán LV Nam 107,31 09:44:52 10 9
19 Nguyễn Nam Giang Nam 104,34 10:33:12 8 5
20 Van Thanh Nữ 102,63 11:39:34 10 8
21 Ngô Đình Phương Nam 102,20 09:41:51 7 6
22 Vũ Đức Thanh Nam 102,10 10:40:05 5 3
23 Nguyễn Việt Hà Nam 100,56 09:57:31 12 9
24 Quách Thị Thu Nữ 99,66 10:07:51 10 7
25 Thi Thu Ha Nguyen Nữ 98,37 09:15:20 5 5
26 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 97,55 09:31:20 10 9
27 Lê Xuân Thành Nam 93,34 11:12:57 10 7
28 Trần Ngọc Tiến Nam 92,38 10:22:41 10 8
29 LeoKing Senior Nam 89,42 07:23:03 10 9
30 Nguyễn Sâm Nam 88,98 09:03:04 8 8
31 Le Quang Huy Nam 78,76 08:45:55 12 8
32 Nờ Tê Mờ Nam 78,62 09:50:34 8 6
33 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 78,02 09:05:10 7 7
34 Trịnh Văn Đăng Nam 77,71 08:21:59 8 7
35 Nguyễn mạnh hùng Nam 77,33 09:12:31 6 6
36 Vi Mạnh Nam 71,72 09:30:42 7 4
37 LÊ VĂN SƠN Nam 71,60 06:31:30 5 5
38 Yến Nữ 70,01 08:34:24 6 6
39 Hoai Thu Vu Nữ 68,38 07:32:09 10 10
40 Thanh Thảo Nữ 67,61 07:59:44 9 9
41 Nguyen thi my hanh Nữ 62,06 07:55:19 9 8
42 Nguyễn thị Lan Anh Nữ 61,29 08:54:34 8 7
43 LÊ THỊHỒNG Nữ 61,16 10:50:18 12 10
44 Chung Lê Nam 61,06 06:30:15 9 8
45 Doãn Khánh Nghĩa Nam 58,80 06:21:09 7 5
46 Son Luong Nam 58,70 06:15:09 9 6
47 Lananh Vu Nữ 57,60 07:06:53 11 10
48 Nguyễn Xuân Khải Nam 55,58 05:33:22 8 7
49 Phạm Văn Hồng Nam 54,93 06:15:42 9 6
50 Vu Minh Hoang Nam 53,22 06:16:27 6 6