QUÝ MÃO CÙNG LONGBIEN MARATHON

Tham gia
RANK FullName Total Distance Total Time 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/01 22/01
1 Nguyễn Duy Khánh 291,1 1.07:05:11 20,2 100,9 31,0 42,0 33,6 21,7 9,0 17,1
2 Sáng Nguyễn 206,9 16:30:13 30,0 11,9 18,2 11,2 13,8 6,7 29,1
3 Thịnh HR 190,9 19:58:33 21,2 39,7 21,1 23,7 31,1 15,7 7,8 25,5
4 Du Ka 190,6 20:21:51 20,4 22,2 25,2 44,1 8,9 20,2
5 Nguyễn Đình Chiến 183,7 18:29:17 42,3 10,2 6,6 10,5 10,2 15,2 20,2
6 Võ Anh Hùng 163,0 17:02:43 33,6 15,0 10,0 6,4 25,5 15,5
7 Lương Ngọc Vinh 156,7 18:58:55 21,8 12,3 9,5 12,1 9,3 12,1 10,3 10,3
8 Lý Bá Thiện 154,7 17:52:49 5,6 15,4 10,0 10,0 11,0 10,6 10,4 28,5
9 Lê Huy Bình 153,5 14:07:06 10,2 12,3 10,1 10,0 11,7 11,1 11,7 21,1
10 Kường Nguyễn Mạnh 149,9 15:32:54 55,6 7,8 19,0 16,7 11,1 3,3 16,1 20,2
11 Nhật Huy Phạm 127,4 20:15:02 12,6 10,7 18,9 10,1 14,5
12 Đoàn Hoa Trung 125,6 15:06:17 26,2 5,9 10,7 5,6 4,0 6,7 12,2 14,7
13 Trần Quốc Long 113,0 11:45:50 21,9 10,0 12,9 11,0 14,3 13,1
14 Bui Khac Nhuy 108,5 10:29:25 1,5 31,2 10,0 8,2 7,0
15 Toán LV 107,3 09:44:52 8,9 8,9 10,1 20,2 9,7 30,3
16 Nguyễn Nam Giang 104,3 10:33:12 7,0 16,9 26,9
17 Ngô Đình Phương 102,2 09:41:51 3,3 30,3 12,8 13,4 12,3
18 Vũ Đức Thanh 102,1 10:40:05 28,0 37,0 37,0
19 Nguyễn Việt Hà 100,6 09:57:31 21,0 3,0 11,2 6,1 17,1 13,1
20 Nguyễn Ngọc Tiến 97,6 09:31:20 15,7 8,8 9,4 12,9 5,0 13,6
21 Lê Xuân Thành 93,3 11:12:57 11,9 10,7 14,4
22 Trần Ngọc Tiến 92,4 10:22:41 22,2 6,2 12,2 10,5
23 LeoKing Senior 89,4 07:23:03 3,6 8,5 9,3 9,1 12,1 21,1
24 Nguyễn Sâm 89,0 09:03:04 22,2 13,5 5,7 8,9 6,7
25 Le Quang Huy 78,8 08:45:55 22,4 9,1 3,0 10,0
26 Nờ Tê Mờ 78,6 09:50:34 3,0 12,5 40,6
27 Nguyễn Mạnh Dũng 78,0 09:05:10 11,1 13,0 10,5 11,0 13,6
28 Trịnh Văn Đăng 77,7 08:21:59 31,6 7,0 5,4 8,7
29 Nguyễn mạnh hùng 77,3 09:12:31 8,2 18,6 6,3 20,1 16,2
30 Vi Mạnh 71,7 09:30:42 33,8 9,1 12,3 16,5
31 LÊ VĂN SƠN 71,6 06:31:30 12,9 10,0 12,9 23,0
32 Chung Lê 61,1 06:30:15 6,4 10,0 6,7 10,5 5,2
33 Doãn Khánh Nghĩa 58,8 06:21:09 15,4 10,8 11,0 11,5
34 Son Luong 58,7 06:15:09 9,4 10,0 11,1
35 Nguyễn Xuân Khải 55,6 05:33:22 2,2 6,7 8,2 16,4
36 Phạm Văn Hồng 54,9 06:15:42 7,1 11,1 6,7 11,1
37 Vu Minh Hoang 53,2 06:16:27 8,3 6,0 6,0 5,0 21,2
38 Nguyễn Đăng Mạnh 46,7 04:42:02 8,4 6,5
39 Trần Hoàng Tâm 45,6 05:41:55 6,1 5,5 5,8 5,8 5,6
40 Vũ Nguyên Huân 44,1 04:03:16 12,7 12,4 13,5
41 Vuong Tran 38,6 04:07:08 23,1 8,9 6,7
42 Pham Tuan Nam 36,2 06:13:23 4,0 4,4 3,3
43 Phạm Quốc Ân 21,4 03:00:16 7,6 6,1
44 Nguyễn Đức Dương 8,5 01:02:20 8,5
45 Nhật Minh 7,4 00:48:44
46 Anh Duong 5,5 01:06:23 5,5
47 Nam Nguyen 5,3 00:40:00 5,3