Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

RUN FOR SAFETY - ROAD SAFETY CAMPAIGN 2023

Tham gia
Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 15/09/2023 00:00 - 14/10/2023 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 06/09/2023 00:00 - 30/09/2023 23:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 15/09/2023 23:55

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

CONTENT, GAME & TIMELINE

 

 

 

1. Nội dung thi đấu/Activities:

1.1 Hình thức: Chạy bộ/ Running

1.2 Nền tảng ứng dụng hỗ trợ/ Software using for running: Garmin/ Strava

 

2. Đối tượng tham gia/ Participant:

2.1. Cán bộ công nhân viên của PIAGGIO APAC/ Employees of PIAGGIO APAC

2.2. Các cá nhân có tình yêu với Vespa và các sản phẩm của PIAGGIO/ Vespa & PIAGGIO's product lovers (Tham gia vào nhóm EXTERNAL - VESPA & PIAGGIO LOVER)

 

3. Thể lệ cuộc thi/ General rules:

3.1 Ứng dụng công nghệ kết nối điện thoại thông minh và theo dõi công khai quá trình thi đấu thông qua sử dụng Strava hoặc Garmin/ Using Strava application or GARMIN gears

3.2 Cán bộ công nhân viên tham gia Cuộc thi bằng việc đăng ký vào Nhóm của Phòng ban của mình/ PIAGGIO employees join to your DEPARTMENT group

 

3.4 Khi vận động viên thực hiện 1 lượt chạy bộ (không áp dụng cho các hoạt động diễn ra tại Nhà máy của PVN, nơi làm việc, chạy trong nhà và máy chạy bộ) vận động viên sẽ mở ứng dụng Strava/Garmin trên điện thoại thông minh đã cài đặt trước đó và mang theo hoặc sử dụng đồng hồ thông minh có chức năng ghi nhận các hoạt động chạy và thể hiện bản đồ đường chạy. (Chi tiết hướng dẫn cài đặt kèm theo). Thành tích thi đấu sẽ được hệ thống tự động tổng hợp và công khai ngay khi vận động viên kết thúc lượt chạy/ Bring smartphone with internet connection or smartwatch/gears with sport activities recording function when running. The records will be uploaded to the challenge automatically (Do not apply with running at VP Factory, at workplace, in house/ on machine)

 3.5 Vận động viên có thể chạy TỐI ĐA 2 lần trong ngày (BTC sẽ lấy 2 kết quả cuối trong ngày nếu có nhiều hơn 2 hoạt động)/ You can run UP TO 2 times/day  (Result will count to 2 most recent activities)

 3.6 Để đảm bảo tính khoa học và cân bằng thời gian tập luyện, hệ thống sẽ không ghi nhận thành tích đối với kết quả vượt >42km/ngày thường và >70km/ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)/ To protect your health, we don't accept the record over 42km on working day, over 70km on weekend.

 3.7 Mỗi lượt chạy hợp lệ có quãng đường tối thiểu 1km/ Minimum distance is 1km

 3.8 Vận tốc (bao gồm cả vận tốc trung bình và vận tốc tại một thời điểm bất thường) tối đa là 4:00p/km, tối thiểu là 10:00p/km/ Valid pace is from 4:00m/km to 10:00m/km.

 3.9 Kết quả xếp hạng là tổng số Kilomet hợp lệ mà các vận động viên đạt được trong suốt thời gian diễn ra theo quy định của Ban Tổ chức/ Record for ranking is total valid distance during the challenge.

 3.10 Mỗi vận động viên được coi là Hoàn thành Cuộc thi nếu hoàn thành ít nhất 20 ngày chạy hợp lệ với số km tối thiểu hoàn thành là 30 km/ You are FINISHER if you complete at least 20 days with valid activity and 30km in total distance.

 3.11 Vận động viên hoàn thành sẽ được nhận chứng nhận “Hoàn thành” từ Ban Tổ Chức/ FINISHER will receive certificate from Organizing Team

 Lưu ý: Vận động viên cần đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của Chính phủ, chính quyền địa phương, Công ty về phòng, chống dịch Covid-19, an toàn giao thông và các quy định có liên quan khác. Ban Tổ chức có quyền loại bỏ khỏi Giải chạy/Không công nhận kết quả đối với những vẫn động viên vi phạm các quy định nêu trên./ Notice: You have to strictly follow the regulations from GOV, local authority, the Company regarding COVID-19, road safety and others. Organizing Team have rights to remove your records if you violate that regulations.

 

4. Các quy định chung/ General regulations:

4.1 Thời gian đồng bộ: Thành tích được tự động ghi nhận, vận động viên có trách nhiệm kiểm tra kết quả trên challenge.vn sau mỗi lượt chạy. Nếu có vấn đề trong việc ghi nhận kết quả, liên hệ tới BTC trong vòng 10h kể từ khi hoạt động kết thúc để được hỗ trợ/ Activities must be synchronize between Stravaf & Challenge.vn within 10h since it finished.

4.2 Vận động viên bị phát hiện gian lận, BTC sẽ loại bỏ toàn bộ thành tích trước đó. Nếu vẫn tiếp tục tái phạm, BTC có quyền loại bỏ ra khỏi Giải chạy./ Cheating is not acceptable, Organizing Team have rights to remove your records if found any cheating.

4.3 Trường hợp kết quả có dấu hiệu gian lận, BTC có quyền yêu cầu vận động viên cung cấp các chỉ số liên quan để kiểm tra. Quyết định xử lý của BTC sẽ là quyết định cuối cùng, các bên buộc phải tuân thủ và không có quyền khiếu nại, khiếu kiện/ You have obligations to provide more details information regarding activities which was cheating suspected. Organizing Team have rights to make the final decision.

4.4 BTC có quyền kiểm tra và không công nhận các lượt chạy có vận tốc tại một thời điểm cao bất thường (ví dụ: vận tốc dưới 4:00p/km với chạy bộ)/ Organizing Team have rights to check and remove the activites which have not valid pace at process of activity.

4.5 BTC được toàn quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của người tham gia giải cho các hoạt động quảng bá, truyền thông và các mục đích thương mại khác, mà không cần báo trước và không phải trả thêm cho người tham gia bất kỳ khoản phí nào/ Organizing Team have rights to use images of participant which was taken in this challenge for PR, Marketing and other comercial purposes withou notice and fee.

4.6 BTC được miễn trừ trách nhiệm đối với các tai nạn, chấn thương, vấn đề sức khỏe/kinh tế khác của người tham gia/ Organizing Team have no obligations with accident, injuries, health problem, finance problem,...etc. of participant.

4.7 Bằng việc đăng ký tham gia giải, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả yêu cầu BTC đưa ra/ By registration, it's acknowledge that you read, understood and agreed to all terms and regulations/requirements from Organizing Team.

 4.8 Trong trường hợp có khiếu nại về kết quả, quyền quyết định cuối cùng thuộc về BTC. Vận động viên có quyền khiếu nại về kết quả đến hết ngày 15/10/2023/You have rights to complain about your records till end of 15 Oct 2023. Final judgement is belong to Organizing Team.

 

 

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

PRIZE

 I. GIẢI TUẦN/ WEEKLY PRIZE

Giải dành cho Cá nhân có số km hợp lệ cao nhất trong tuần & tham gia đủ số ngày trong tuần. Trong trường hợp số km hợp lệ của Cá nhân/Nhóm bằng nhau, sẽ xét tới các chỉ số phụ theo thư tự ưu tiên: (i) Tổng số lần chạy trong tuần; (ii) Vận tốc trung bình/ Prize for Individual have highest record in the week with fully joining day (No absent day).

Mỗi Cá nhân nhận được tối đa 1 giải tuần trong suốt thời gian diễn ra giải chạy/ Each participant/group can win maximum 1 weekly prize in whole challenge.

 

1. Giải tuần cá nhân/ Weekly prize for individual: 6 giải/prizes (3 giải nam/ for male + 3 giải nữ/ for female)

Phần quà là dụng cụ/phụ kiện thể thao trị giá tới 200.000 VNĐ/ Accessories for sport cost 200.000 VNĐ.

(Để tăng tính đa dạng, phần quà có thể sẽ khác nhau giữa các tuần/ The prize may be different between weeks/winners)

  •  Nhóm EXTERNAL nhận tối đa 2 giải (1 Nam, 1 Nữ)/Tuần / EXTERNAL Group receive maximum 2 prizes/week

 

II. GIẢI CHUNG KẾT/ FINAL PRIZE

 

1. Giải chung kết cá nhân/ Individual Final prize: 6 giải/prizes (3 giải nam/ for male + 3 giải nữ/for female)

Giải dành cho Cá nhân có số km đúng quy định nhiều nhất và có đủ hoạt động ở tất cả các ngày trong suốt thời gian diễn ra giải chạy. Trong trường hợp số km hoàn thành của Cá nhân bằng nhau, sẽ xét tới các chỉ số phụ theo thư tự ưu tiên: (i) Tổng số hoạt động; (ii) Vận tốc trung bình/ Prize for top 3  highest records during the challenge without absent day.

 

Cá nhân/Winner #1: Phần quà là dụng cụ/phụ kiện thể thao trị giá tới/ Accessory for sport cost 2.000.000 VNĐ

Cá nhân/Winner #2: Phần quà là dụng cụ/phụ kiện thể thao trị giá tới/ Accessory for sport cost 1.000.000 VNĐ

Cá nhân/Winner #3: Phần quà là dụng cụ/phụ kiện thể thao trị giá tới/ Accessory for sport cost 500.000 VNĐ

  •  Nhóm EXTERNAL nhận tối đa 2 giải chung kết (1 Nam, 1 Nữ)/ EXTERNAL Group receive maximum 2 prizes

 

2. Giải chung kết Nhóm/ Final prize for group (không áp dụng cho nhóm External/ Non applicable for EXTERNAL group): 3 giải/prizes

2.1 Điều kiện:  Nhóm có số vận động viên thỏa mãn ít nhất 1 trong 2 điều kiện: (i) đạt tối thiểu 30% tổng số thành viên trong phòng/bộ phận; (ii) đạt từ 30 vận động viên trở lên;

2.2 Xếp hạng: Nhóm có số km trung bình/người cao nhất trong suốt thời gian diễn ra giải chạy. Trong trường hợp kết quả của các Nhóm bằng nhau, sẽ xét tới các chỉ số phụ theo thư tự ưu tiên: (i) Số ngày tham gia trung bình/người; (ii) Vận tốc trung bình./ Prize for top 3 group with highest records (average km) during the challenge.

 

Nhóm/Group #1: 5.000.000 VNĐ

Nhóm/Group #2 : 3.000.000 VNĐ

Nhóm/Group #3: 2.000.000 VNĐ

 

3. Giải Đặc biệt/ Special prize: 3 giải/prizes

Giải dành cho Cá nhân được chứng nhận "Hoàn thành" và có một cung đường chạy bất kỳ đẹp nhất. Tiêu chí ưu tiên để đánh giá sẽ dựa trên: (i) Ý nghĩa của hình vẽ cung đường liên quan đến chương trình; (ii) Mức độ chi tiết vẽ được từ cung đường; (iii) Độ dài của cung đường; (iv) Tốc độ trung bình của lần chạy đó/ Prize for top 3 FINISHER with 1 top impressive running route.

 

Đặc biệt/Winner #1: Phần quà là dụng cụ tập thể thao trị giá tới/ Accessory for sport cost 2.000.000 VNĐ

Đặc biệt/Winner #2: Phần quà là dụng cụ tập thể thao trị giá tới/ Accessory for sport cost 1.000.000 VNĐ

Đặc biệt/Winner #3: Phần quà là dụng cụ tập thể thao trị giá tới/ Accessory for sport cost 500.000 VNĐ

 

 

CHUNG TAY VỚI CỘNG ĐỒNG

SOCIAL RESPONSIBILITY

 

Với mỗi 1km hợp lệ được ghi nhận trong giải chạy sẽ được quy đổi tương ứng với 2.000 VNĐ đóng góp vào chương trình Ngày cảm xúc của PIAGGIO Việt Nam/ For each valid kilometer recorded in the challenge will be counted to 2.000 VNĐ for the Emotional Day.

 

CHÚC CÁC BẠN TẬP LUYỆN THẬT TỐT VÀ ĐẠT GIẢI THƯỞNG CAO

HOPE YOU HAVE A GOOD CHALLENGE & WIN THE HIGHEST PRIZE

 

 

BTC ROAD SAFETY CAMPAIGN - RUN FOR SAFETY

THE ORGANIZING TEAM

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 04:00 Min/Km 10:00 Min/Km 1.0 Km Everyone YES NO


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Tuần 1 11/09/2023 00:00 17/09/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 18/09/2023 01:00
Tuần #1 17/09/2023 00:00 23/09/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 24/09/2023 01:00
Tuần #2 24/09/2023 00:00 30/09/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 01/10/2023 01:00
Tuần #3 01/10/2023 00:00 07/10/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 08/10/2023 01:00
Tuần #4 08/10/2023 00:00 14/10/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 15/10/2023 01:00
FINISHER 15/09/2023 00:00 14/10/2023 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 15/10/2023 01:00 Tổng quãng đường >= 30.0 (kilometers)
Tổng số ngày >= 20.0 (lần/cái)