Activity RUN FOR SAFETY - ROAD SAFETY CAMPAIGN 2023

Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
20:41
Time
14:25/km
Pace
74
Calories
Evening Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Afternoon Walk
everyone
2,5km
Distance
37:05
Time
15:00/km
Pace
99
Calories
Afternoon Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Pham Tuan
14/10/2023 21:42
Night Walk
everyone
6,6km
Distance
01:11:15
Time
10:45/km
Pace
457
Calories
Night Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Huy Trần
14/10/2023 14:19
Afternoon Ride
everyone
21,6km
Distance
01:22:25
Time
15,8 km/h
Pace
233
Calories
Afternoon Ride
Không thuộc hoạt động của challenge
Huy Trần
13/10/2023 17:10
Afternoon Ride
everyone
26,3km
Distance
59:50
Time
26,4 km/h
Pace
881
Calories
Afternoon Ride
Không thuộc hoạt động của challenge
Huy Trần
14/10/2023 05:24
I'm the BoogeyMan and I'm Coming to Get You!
everyone
53,2km
Distance
06:35:49
Time
07:26/km
Pace
5425
Calories
I'm the BoogeyMan and I'm Coming to Get You!
Chỉ tính 2 hoạt động cuối cùng/ngày
Huy Trần
14/10/2023 20:01
Never trust an atom. They make up everything.
everyone
16,9km
Distance
02:36:47
Time
09:16/km
Pace
2518
Calories
Never trust an atom. They make up everything.
Không thể hiện bản đồ đường chạy
Đỗ xuân Biên
14/10/2023 05:16
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:24:53
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Đỗ xuân Biên
14/10/2023 17:04
Evening Run
everyone
9,8km
Distance
01:00:21
Time
06:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pham Tuan Nam
14/10/2023 21:41
Night Run
everyone
7,3km
Distance
01:08:27
Time
09:24/km
Pace
508
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,3km
Distance
50:40
Time
09:38/km
Pace
328
Calories
Night Run
Dương Tuấn Anh
14/10/2023 21:54
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:18
Time
09:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Nguyễn Xuân Hùng
14/10/2023 16:03
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:22:56
Time
08:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Đỗ thành ba
12/10/2023 17:54
Night Run
everyone
16,3km
Distance
01:47:46
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Đỗ thành ba
13/10/2023 06:30
Morning Run
everyone
7,4km
Distance
46:04
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Đỗ thành ba
13/10/2023 20:39
Night Run
everyone
9,1km
Distance
01:08:55
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Đỗ thành ba
14/10/2023 06:12
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:24:38
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Đỗ thành ba
14/10/2023 18:15
Evening Run
everyone
12,9km
Distance
01:18:11
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
54:16
Time
08:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trần Tấn tài
14/10/2023 20:59
Dzô Dzô Dzô 🍻🍻🍻
everyone
3,3km
Distance
39:32
Time
11:51/km
Pace
222
Calories
Dzô Dzô Dzô 🍻🍻🍻
Pace tối đa không hợp lệ