Hoạt động RUN FOR SAFETY - ROAD SAFETY CAMPAIGN 2023

Morning Run
everyone
7,9km
Distance
01:06:48
Time
08:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Hải Linh Huỳnh
15/09/2023 05:43
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
16:51
Time
06:07/km
Pace
200
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:30:50
Time
05:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
23:09
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Khánh Nguyễn
15/09/2023 05:47
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
05:24
Time
04:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
03:12
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
40:37
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Khánh Nguyễn
15/09/2023 05:28
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
17:48
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lê Vũ Tuấn Anh
15/09/2023 04:24
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:19:24
Time
07:33/km
Pace
684
Calories
Morning Run
HOANG VAN SANG
15/09/2023 05:12
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
29:51
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Thiên Đinh Văn
15/09/2023 04:50
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
52:35
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
33:23
Time
05:41/km
Pace
206
Calories
Morning Run
Do Tien
15/09/2023 05:13
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
29:41
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lưu Mạnh Khang
15/09/2023 05:13
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
22:05
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Dinh Tran
15/09/2023 05:06
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
28:57
Time
09:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Không thể hiện bản đồ đường chạy
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
30:57
Time
07:40/km
Pace
394
Calories
Morning Run