Hoạt động RUN FOR SAFETY - ROAD SAFETY CAMPAIGN 2023

Đỗ Văn Minh
14/10/2023 15:28
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
37:45
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phạm Khánh Linh
14/10/2023 15:35
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
54:35
Time
08:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Phạm Khánh Linh
14/10/2023 15:35
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
03:58
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
12:28
Time
06:20/km
Pace
136
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
45:15
Time
10:11/km
Pace
218
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Tri Dang
14/10/2023 16:20
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
29:25
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Quang Le
14/10/2023 16:35
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
11:55
Time
08:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Ngô Vĩnh Hưng
14/10/2023 04:59
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
02:09:20
Time
06:04/km
Pace
989
Calories
Morning Run
Ngô Vĩnh Hưng
14/10/2023 14:31
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:04:42
Time
05:50/km
Pace
572
Calories
Afternoon Run
Ngô Văn Việt
14/10/2023 15:47
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
13:30
Time
04:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Hoang Trong Huy
14/10/2023 16:19
Course à pied dans l'après-midi
everyone
0,4km
Distance
03:34
Time
08:26/km
Pace
38
Calories
Course à pied dans l'après-midi
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Walk
followers_only
0,2km
Distance
02:38
Time
15:00/km
Pace
9
Calories
Afternoon Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
20:16
Time
12:38/km
Pace
82
Calories
Afternoon Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Afternoon Walk
followers_only
1,6km
Distance
19:58
Time
12:27/km
Pace
82
Calories
Afternoon Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:32:51
Time
07:36/km
Pace
625
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
14:04
Time
07:57/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Pham Tuan
14/10/2023 12:51
Lunch Walk
everyone
1,6km
Distance
23:13
Time
14:34/km
Pace
105
Calories
Lunch Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Pham Tuan Nam
14/10/2023 12:51
Lunch Run
everyone
1,5km
Distance
16:50
Time
11:34/km
Pace
97
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Lunch Run
everyone
1,2km
Distance
09:47
Time
08:14/km
Pace
112
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
44,7km
Distance
05:14:05
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Vượt quá 70km/ngày cuối tuần