Hoạt động RUN FOR SAFETY - ROAD SAFETY CAMPAIGN 2023

Lunch Run
everyone
2,1km
Distance
25:08
Time
12:06/km
Pace
188
Calories
Lunch Run
Pace tối đa không hợp lệ
Quang Sot
14/10/2023 10:38
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
11:00
Time
10:53/km
Pace
64
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
22:35
Time
04:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lê Thị Lan
13/10/2023 17:58
Evening Ride
everyone
8,3km
Distance
39:37
Time
12,5 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Không thuộc hoạt động của challenge
Lê Thị Lan
14/10/2023 06:21
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:21:37
Time
07:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Walk
followers_only
0,9km
Distance
13:38
Time
15:00/km
Pace
48
Calories
Lunch Walk
Không thuộc hoạt động của challenge
Trần Tấn tài
14/10/2023 06:25
Thứ Bải, 🩸máo chải ... không còn một giọt 😅
everyone
27,0km
Distance
03:15:06
Time
07:14/km
Pace
1812
Calories
Thứ Bải, 🩸máo chải ... không còn một giọt 😅
Nguyễn Mừng
14/10/2023 09:04
Morning Run
everyone
18,3km
Distance
31:32
Time
01:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Thu Nguyen
14/10/2023 09:44
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:11
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pham Duy Manh
14/10/2023 07:16
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:43:10
Time
07:01/km
Pace
1174
Calories
Morning Run
Đỗ Văn Minh
14/10/2023 07:21
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
35:50
Time
05:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
AnKhoa Nguyen
14/10/2023 08:42
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
32:58
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Kim Chi
14/10/2023 08:41
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
32:55
Time
08:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lý Ga
14/10/2023 07:11
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:34:24
Time
09:14/km
Pace
520
Calories
Morning Run
Pham Thi Van Anh
14/10/2023 08:11
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:02:16
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Ngô Văn Việt
14/10/2023 07:36
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:02:38
Time
04:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
33,1km
Distance
04:21:15
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chỉ tính 2 hoạt động cuối cùng/ngày
Quang Sot
14/10/2023 08:08
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
35:03
Time
12:43/km
Pace
189
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
07:04
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Hien Nguyen
14/10/2023 07:22
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
15:08
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run