RUNNING FOR YOUTH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Đại học Cần Thơ 1113 20807,3 110.16:24:03
2 Đại Học Tây Đô 528 20312,5 90.20:43:35
3 Đại học Y Dược Cần Thơ 756 14477,3 84.20:55:38
4 Đại học Nam Cần Thơ 560 8490,5 37.04:13:29
5 Cao đẳng Y tế Cần Thơ 224 7813,0 34.04:30:44
6 Cao đẳng Cần Thơ 229 5193,0 19.05:14:55
7 Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ 152 3393,7 16.13:04:12
8 Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ 84 3376,7 17.21:26:50
9 Quận Ninh Kiều 350 2903,4 15.15:28:42
10 Quận Ô Môn 16 556,3 2.16:47:00
11 Các sơ sở Đoàn khác 88 535,3 3.10:28:41
12 Quận Thốt Nốt 12 385,8 1.17:43:51
13 Cao đẳng nghề Cần Thơ 7 200,4 1.18:53:46
14 Quận Cái Răng 9 132,7 20:15:26
15 Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 5 112,7 17:22:27
16 Đoàn khối Dân Chính Đảng 4 76,3 13:25:13
17 Huyện Vĩnh Thạnh 1 63,5 10:13:38
18 Quận Bình Thủy 4 50,9 11:00:08
19 Huyện Phong Điền 6 30,8 03:12:43
20 Đoàn Thanh niên Công AN TPCT 2 14,1 01:08:31