SVTECH MARATHON 20

Thông tin challenge

Thời gian ghi nhận kết quả: 05/01/2021 00:00 - 05/03/2021 23:59

Thời gian đăng ký tham gia: 05/01/2021 00:00 - 30/01/2021 23:59

Hạn cuối cập nhật thông tin: 06/01/2021 15:45

Múi giờ đồng bộ các workout: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Hoạt động sẽ được ghi nhận:

Thứ tự ưu tiên ghi nhận kết quả: Garmin -> Strava

 

  SVTECH MARATHON 20

1. Mục tiêu giải chạy

Chào mừng kỷ niệm Sinh Nhật 20 năm của Công ty, giải chạy lấy mục tiêu  là 20,000km với sự đóng góp của tất cả nhân viên Công ty nhằm tạo sân chơi vui, khoẻ, nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng đạt mục tiêu chung.

 

2. Mục đích ý nghĩa

Tạo sân chơi vui khỏe và rèn luyện thể thao cho SVTECHERs vì mỗi con người khỏe mạnh, đoàn kết sẽ tạo nên một tập thể vững chắc. 

Đoàn kết vì mục tiêu chung hướng tới 20,000km trước ngày 06/03/2021.

 

3. Nội dung thi đấu

 

3.1 Nội dung cá nhân

Giải Nhất, Nhì, Ba cho 6 cá nhân (3 Nam, 3 Nữ) có chuỗi ngày liên tục đạt 3km với Nam hoặc 2km với Nữ cao nhất trong thời gian của chương trình.

Lưu ý:

      Mức tối thiểu của chuỗi ngày liên tục được xét giải là 10 ngày.

      Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người có chuỗi ngày liên tục bằng nhau thì xét các chỉ số phụ theo thứ tự:

+ Ai có số ngày active (Nam >3km, Nữ >2km) cao hơn

+ Ai có tổng số km tích lũy trong 60 ngày cao hơn

3.2 Nội dung đồng đội

Điểm xếp hạng theo team dựa trên

·        Tiêu chí chính:

-         Số km trung bình đầu người cao nhất.

-         % Số người đạt mục tiêu tuần cao nhất

Công thức dùng xếp hạng tuần: Đội nào có Z% cao nhất điểm tuần sẽ cao nhất

% km vượt target tuần + % vượt số người tham gia hoàn thành theo target tuần = Z%

     (*) Điểm theo thứ hạng cho 12 đội cho 2 tiêu chí sẽ theo thứ tự từ cao đến thấp là 120đ, 110đ, 100đ…10đ

dụ: Mục tiêu tuần 1 mỗi người 10km/tuần

Team 1 có 10 người, mục tiêu nhóm mỗi tuần là 100km. Trong tuần 1 Team đạt được 200km, trong đó có 8 người hoàn thành mục tiêu tất cả các tuần. Điểm Team 1: ((200km-100km)/100km + 8/10) X 100% = 180%

 

Team 2 có 12 người, mục tiêu nhóm mỗi tuần là 120km. Trong thời gian challenge Team đạt được 220km, trong đó toàn bộ 12 người hoàn thành mục tiêu các tuần. Điểm Team 2 = ((220-120)km/120km + 12/12)x 100% = 183%

Team 2 điểm cao hơn ( tỷ lệ TB km/người của Team 1 cao hơn, nhưng Team 2 tỷ lệ thành viên hoàn thành mục tiêu cao hơn)

 

·        Tiêu chí phụ/ điều kiện hợp lệ để xét hạng tuần:

-         Không có thành viên đạt số km dưới mức tối thiểu là 5km/tuần. Trong trường hợp có thành viên vì lý do bất khả kháng không chạy được (chấn thương, cách ly...) cần nghỉ tạm thời thì trưởng nhóm thông báo cho BTC trước khi tuần tiếp theo bắt đầu. Kết quả tuần tiếp theo để xếp hạng sẽ không chia cho thành viên nghỉ.

-         Toàn Team hoàn thành mục tiêu tuần của team.

Lưu ý:

-    Team không đạt mục tiêu trung bình km/người tối thiểu của tuần hoặc có thành viên dưới mức tối thiểu <5km/tuần sẽ xuống hạng điểm thấp nhất là 10đ.

-    Mục tiêu trung bình km/người hàng tuần có thể có sự thay đổi do BTC quyết định và thông báo trước  tuần tiếp theo

 

Thành tích chung cuộc: Tổng cộng điểm xếp hạng các tuần. Nếu 2 đội bằng điểm sẽ lấy thành tích số km trên đầu người các tuần của mỗi đội cộng lại, đội nào cao hơn sẽ được giải cao hơn.

4. Quy định khi tham gia sự kiện

 • Pace hợp lệ trung bình trong khoảng 5'/km- 12'/km; Pace trung bình của mỗi lap (1km) không nhanh hơn 4phút/km. Mỗi hoạt động tối thiểu 1km (Các hoạt động dưới 1km không được tính vào thành tích)
 • Không chấp nhận những hoạt động import bằng tay
 • Các thành viên tham gia với tinh thần tự giác, trung thực vì sức khoẻ của chính bản thân mình
 • Trưởng nhóm thông báo thành viên không đăng ký tham gia giải chạy vì lý do sức khoẻ 
 • Không giới hạn thời gian và số lần chạy, kết quả sẽ được cộng dồn số km trong thời gian diễn ra chương trình
 • BTC chỉ lấy kết quả từ Strava/Garmin Connect đã liên kết với tài khoản người chơi trên Challenge.vn
 • BTC chỉ lấy kết quả được đồng bộ trong thời gian diễn ra sự kiện, kết quả tuần được chấp nhận đồng bộ sau 10h kết thúc ngày của tuần.
 • BTC có quyền yêu cầu kiểm tra kết quả khi cần thiết và quyết định không công nhận kết quả nếu có dấu hiệu không phù hợp (Ví dụ: Hoạt động có dữ liệu GPS bị lỗi...)
 • Kết quả Strava cần để ở chế độ công khai (Public)
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
 • Nếu phát hiện ra người chơi gian lận lần 2, người chơi sẽ bị loại khỏi sự kiện và team của người chơi sẽ không được xếp hạng Team.

Hoạt động sẽ được ghi nhận
Hoạt động Pace tối thiểu Pace tối đa Quãng đường tối thiểu / workout Chế độ cài đặt của workout OUT DOOR IN DOOR
RUN 05:00 Min/Km 12:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES YES
WALK 05:00 Min/Km 12:00 Min/Km 1.0 Km Everyone và Followers YES YES


* Tất cả các workout phải được đồng bộ với GARMIN hoặc STRAVA

* Những workout không hợp lệ sẽ tự động loại bỏ khỏi thành tích xếp hạng

Xếp hạng và điều kiện hoàn thành
Bắt đầu Kết thúc Xếp hạng theo Hạn cuối đồng bộ kết quả Điều kiện hoàn thành
Tuần 1 05/01/2021 00:00 11/01/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 12/01/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 2 12/01/2021 00:00 18/01/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 19/01/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 3 19/01/2021 00:00 25/01/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 26/01/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 4 26/01/2021 00:00 01/02/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 02/02/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 5 02/02/2021 00:00 08/02/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 09/02/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 6 09/02/2021 00:00 15/02/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 16/02/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 7 16/02/2021 00:00 22/02/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 23/02/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 8 23/02/2021 00:00 01/03/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 02/03/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 12.0 (kilometers)
Tuần 9 02/03/2021 00:00 05/03/2021 23:59 Tổng số km (Cao -> Thấp) 06/03/2021 10:00 Tổng quãng đường >= 5.0 (kilometers)