|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
101
Hoang Manh Cuong
42.13% (5,1/12,0 km)
Nam 5,06 00:43:28 1,48 3,58
102
hoang thi thu hang
42.04% (5,0/12,0 km)
Nữ 5,05 00:46:33 5,05
103
Nguyễn Đăng Tới
42.00% (5,0/12,0 km)
Nam 5,04 00:58:27 5,04
104
Nguyễn Mạnh Trung
41.31% (5,0/12,0 km)
Nam 4,96 00:57:45 4,96
105
Luc Le
40.10% (4,8/12,0 km)
Nam 4,81 00:47:20 4,81
106
Hieu Nguyen
38.78% (4,7/12,0 km)
Nam 4,65 00:47:07 1,73 1,50 1,43
107
Lê Nhật Minh
37.07% (4,4/12,0 km)
Nam 4,45 00:44:53 4,45
108
DINH HONG KHANH
31.65% (3,8/12,0 km)
Nam 3,80 00:37:49 2,07 1,73
109
Quoc Dat Ngo
27.85% (3,3/12,0 km)
Nam 3,34 00:24:49 3,34
110
NgocND
26.20% (3,1/12,0 km)
Nam 3,14 00:35:35 3,14
111
Nguyễn Thị Như Quỳnh
26.00% (3,1/12,0 km)
Nữ 3,12 00:27:33 1,24 1,88
112
Phan Quang Vũ Thiên Ân
23.95% (2,9/12,0 km)
Nam 2,87 00:32:54 1,26 1,62
113
Hải Nam Nguyễn
17.94% (2,2/12,0 km)
Nam 2,15 00:17:51 2,15
114
Nguyễn Văn Quốc
17.33% (2,1/12,0 km)
Nam 2,08 00:22:47 2,08
115
Nguyen Minh Duc
15.76% (1,9/12,0 km)
Nam 1,89 00:11:54 1,89
116
Đỗ Ngọc Thắng
14.99% (1,8/12,0 km)
Nam 1,80 00:20:27 1,80
117
Thành Trung
14.57% (1,7/12,0 km)
Nam 1,75 00:20:51 1,75
118
Tiencdh
13.92% (1,7/12,0 km)
Nam 1,67 00:18:28 1,67
119
NGUYEN MINH KHANG
13.47% (1,6/12,0 km)
Nam 1,62 00:14:34 1,62
120
Hien.Nguyen
11.83% (1,4/12,0 km)
Nữ 1,42 00:09:54 1,42
121
Lê Văn Linh
10.48% (1,3/12,0 km)
Nam 1,26 00:14:33 1,26
122
Trần Duy Tiến
9.71% (1,2/12,0 km)
Nam 1,17 00:11:02 1,17
123
NGUYEN ANH KHOA
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
124
Nguyễn Trang Hoàn Ái
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
125
Anh Tú Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
126
Doãn Đức Thọ
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
127
Trần Nguyên
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
128
Dzung Chi Dang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
129
Trần Thị Huệ Anh
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
130
Hoàng Toại
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
131
NGUYEN QUY NAM DAO
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
132
Dương Vương Quốc Vũ
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
133 Nữ 0,00 00:00:00
134
Nguyễn Hoàng Nam
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
135
Thinh Phung
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
136
Hà Văn Huân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
137
Huỳnh Nguyệt Thu
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
138
Đinh Văn Giang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
139
NGUYEN MINH TUAN
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
140
Tuan Hoang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
141
Hồ Quốc Thắng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
142
Ton Hoang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
143
Giang Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
144
Trần Quốc Quý
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
145
Thái Quốc Khương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
146
Ma Phúc Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
147
Nguyễn Tấn Tài
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
148
NGUYỄN TRUNG PHÁT
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
149
Võ Đoàn Khải Vinh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
150
Phạm Minh Châu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00