|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
151
Nguyen Pham Truong Giang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
152
LUONG THI THU THAO
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
153
Quách Văn Lâm
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
154
Vũ Minh Thảo
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
155
Tran Ngoc Tu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
156
NGUYEN ANH TU
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
157
Bùi Cao Minh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
158
Liem Phan
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
159
Phạm Trần Thiên Lộc
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
160
Nguyen Dinh Thai
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
161
Đinh Việt Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
162
THANH HAI LUONG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
163
Dương Quang Hưng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
164
TRAN THI THANH HUONG
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
165
Nguyen Van Manh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
166
Vanthanh Trinh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
167
Nguyễn Ngọc Lâm
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
168
An Trinh
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
169
Dat Pham
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
170
Mạnh Hải
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
171
ti lau
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
172
NGUYỄN VĂN QUÂN
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
173
Nguyễn Tiến Khánh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
174
Nguyen Xuan Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
175
Nguyễn Khắc Xuân Bách
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
176
Phạm Tưởng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
177
Nguyễn Bích Thảo
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
178
Le Thi Quoc Oanh
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
179
Phạm Trí
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
180
PHAM QUANG ANH
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
181
Doan Minh Tu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
182
Nguyễn Trung Hiếu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
183
LE THI MY HANH
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
184
Đinh Minh Quân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
185
Phạm Huy Dương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
186
Vũ Minh Hùng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
187
Phạm Bá Lương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
188
NGUYỄN CHI ANH
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
189
Đinh Thanh Dũng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
190
Hòa Văn
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
191
Nguyễn Minh Quân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
192
KHIEM NGUYEN TRONG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
193
Nguyễn Đăng Khoa
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
194
Trần Văn Tuấn
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
195
HOANG HAI LIEM
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
196
Doan cong danh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
197
TRẦN PHƯỚC HẬU
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
198
Vũ Hoàng Anh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
199
NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
200
Tran Thang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00