|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
Nhóm
12
Thành viên
230
Quãng đường (km)
25195.7
Thời gian
156.10:46:26
RANK FullName Gender Total Distance Total Time Total Workout Total Day
1 Nữ 180,29 19:44:36 74 49
2 Nữ 122,23 17:55:58 40 35
3 Nam 81,99 12:29:57 21 17
4 Nữ 81,49 11:25:31 51 27
5 Nữ 79,00 11:32:43 25 22
6 Nam 77,41 11:10:13 12 12
7 Nữ 70,75 12:15:33 32 23
8 Nam 69,39 08:31:01 15 14
9 Nam 37,63 06:45:16 8 8
10 Nữ 22,33 03:36:44 11 10
11 Nam 19,26 02:52:05 8 8