|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Nguyễn Minh Quân
Hoàn thành
Nam 100,23 15:00:50 13,87 12,88 3,47 9,03 26,81 10,01 24,15
2
Nguyễn Văn Thái
Hoàn thành
Nam 91,34 10:34:23 5,04 24,72 10,35 8,16 19,69 8,62 14,75
3
Phan Đức
Hoàn thành
Nam 88,74 09:58:52 7,17 24,88 14,04 17,45 5,21 19,99
4
Nguyễn Văn Thịnh
Hoàn thành
Nam 79,73 12:15:15 19,93 8,06 1,10 19,78 6,67 13,14 11,05
5
TRUONG THE DONG
Hoàn thành
Nam 75,61 10:19:03 13,89 5,37 7,22 11,04 13,23 13,46 11,40
6
Nguyen Van Thien
Hoàn thành
Nam 60,61 08:57:49 10,46 8,10 7,44 10,29 10,52 10,41 3,40
7
Nguyễn Xuân Tú (D)
Hoàn thành
Nam 54,30 08:18:49 13,03 6,34 5,04 14,19 7,63 4,01 4,06
8
Trần Văn Chắt
Hoàn thành
Nam 50,71 07:13:03 3,37 3,43 11,66 10,18 4,14 12,48 5,45
9
Nguyễn Tấn Tài
Hoàn thành
Nam 47,85 06:08:15 10,27 4,31 3,38 9,36 10,19 10,35
10
Tran Thi Yen
Hoàn thành
Nữ 47,45 07:06:05 4,03 2,01 15,26 8,02 6,01 6,07 6,05
11
THU VÂN
Hoàn thành
Nữ 46,79 07:39:05 15,44 8,02 8,02 7,44 7,88
12
Phạm Thanh Sơn
Hoàn thành
Nam 45,00 06:40:51 6,52 6,52 6,30 6,36 6,64 6,19 6,46
13
Trần Văn Hồi
Hoàn thành
Nam 43,08 05:22:48 7,18 7,51 7,86 7,08 7,02 6,43
14
Nguyễn Đức Lâm
Hoàn thành
Nam 43,03 06:41:34 9,50 15,62 10,29 7,62
15
Bùi Cao Minh
Hoàn thành
Nam 41,00 06:44:21 3,83 10,31 6,11 10,20 10,55
16
Diem Huong
Hoàn thành
Nữ 40,96 07:25:25 15,21 6,36 10,11 5,06 2,10 2,12
17
HUYNH THANH TRA
Hoàn thành
Nam 39,42 06:44:57 3,35 4,50 9,27 5,03 4,06 4,91 8,31
18
Hoang Thi Lan Phuong
Hoàn thành
Nữ 37,38 05:51:24 3,03 3,13 10,10 6,01 5,02 7,06 3,04
19 Nữ 36,16 06:08:55 8,40 2,37 5,32 5,19 4,68 4,98 5,22
20
NGUYEN SONG QUYNH MY
Hoàn thành
Nữ 35,59 05:35:34 5,02 6,30 6,21 11,06 7,01
21
LE THI KIM SON
Hoàn thành
Nữ 32,83 05:42:12 5,11 4,21 4,21 7,85 4,12 4,07 3,25
22
NGUYEN THI KIM DUY
Hoàn thành
Nữ 32,28 05:49:52 5,03 5,02 6,11 5,30 5,54 5,28
23
Lê Xuân Hoàng
Hoàn thành
Nam 32,12 04:44:29 5,70 4,54 9,84 1,72 10,32
24
Nguyễn Lê Anh Hạ
Hoàn thành
Nam 32,11 05:06:18 5,49 5,82 5,13 5,13 5,19 5,36
25
Nguyễn Tiến Dũng
Hoàn thành
Nam 32,11 04:03:58 6,33 6,50 6,31 6,42 6,54
26
Nguyen Van Manh
Hoàn thành
Nam 30,60 03:28:54 10,39 9,86 10,35
27
DINH BA Phuc
Hoàn thành
Nam 30,41 04:22:20 3,02 3,06 4,12 5,08 5,04 5,02 5,07
28
Đinh Thanh Dũng
Hoàn thành
Nam 30,07 04:24:38 5,23 1,02 8,64 8,82 6,37
29
Luc Le
Hoàn thành
Nam 29,75 04:59:45 4,97 5,03 4,99 4,96 9,81
30
Phuc Nguyen
Hoàn thành
Nam 28,93 04:52:17 5,02 10,90 7,01 6,01
31
TRAN VAN THANH
Hoàn thành
Nam 28,92 03:34:25 3,99 10,96 7,42 6,55
32
Pham Thi Thanh Son
Hoàn thành
Nữ 28,21 04:30:37 4,12 3,53 3,17 7,42 8,76 1,21
33
Nguyen Viet Hai
Hoàn thành
Nam 28,14 03:58:38 4,67 10,18 1,70 4,37 3,20 4,02
34
Duy Tran
Hoàn thành
Nam 27,16 03:44:55 16,00 3,02 8,14
35
Trong Le
Hoàn thành
Nam 25,40 03:15:11 2,15 12,70 5,27 5,29
36
Nguyễn Ngọc Hiếu
Hoàn thành
Nam 23,95 03:28:12 8,02 4,30 2,18 4,31 5,14
37
Trần Hữu Kim
Hoàn thành
Nam 23,69 03:17:54 2,20 6,31 6,16 1,08 7,94
38
Hai.Le
Hoàn thành
Nam 23,60 03:55:44 4,30 7,72 4,50 7,07
39
NGUYEN T NGOC HUONG
Hoàn thành
Nữ 23,47 03:30:12 2,81 3,98 3,32 4,11 3,15 2,88 3,22
40
NGUYEN DUC DUONG
Hoàn thành
Nam 23,31 03:17:40 7,86 3,79 7,58 4,09
41
Nguyễn Xuân Công
Hoàn thành
Nam 23,19 03:32:41 2,05 2,33 8,09 2,30 3,03 5,40
42
Trần Văn Tuấn
Hoàn thành
Nam 22,98 02:42:35 7,29 13,25 2,44
43
Đào Hồng Nhung
Hoàn thành
Nữ 22,97 03:12:15 3,95 4,59 3,74 4,31 4,23 2,16
44
Ton Hoang
Hoàn thành
Nam 22,79 04:11:43 3,30 4,02 5,55 6,47 3,45
45
Nguyễn Văn Quốc
Hoàn thành
Nam 22,07 03:51:04 3,78 5,28 4,25 4,57 4,20
46
Nguyễn Mạnh Hưng
Hoàn thành
Nam 21,95 03:50:32 4,47 4,29 9,04 4,15
47
Nguyễn Lan Phương
Hoàn thành
Nữ 21,85 03:24:12 1,04 1,00 7,32 5,19 7,30
48
QUANG TÂM LÊ
Hoàn thành
Nam 21,71 03:11:45 14,70 7,01
49 Nữ 21,47 02:55:37 6,60 2,26 4,24 3,97 4,40
50
NGUYỄN CHI ANH
Hoàn thành
Nam 21,43 03:01:20 10,01 4,01 4,01 3,40