|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Nguyễn Văn Thịnh
Hoàn thành
Nam 79,73 12:15:15 19,93 8,06 1,10 19,78 6,67 13,14 11,05
2
Đinh Thanh Dũng
Hoàn thành
Nam 30,07 04:24:38 5,23 1,02 8,64 8,82 6,37
3
Lê Văn Linh
Hoàn thành
Nam 18,58 03:05:06 6,16 7,79 2,35 2,28
4
Phan Thanh Hoàng
Hoàn thành
Nam 16,95 02:44:08 1,12 10,91 4,92
5
LE THI MY HANH
Hoàn thành
Nữ 14,02 02:02:39 3,21 3,75 2,90 4,16
6
Đỗ Ngọc Thắng
Hoàn thành
Nam 13,82 01:52:43 4,65 6,67 2,50
7
An Trinh
Hoàn thành
Nữ 13,68 02:21:44 1,10 4,54 5,51 2,53
8
Le Thao
Hoàn thành
Nữ 13,06 02:22:05 2,82 4,56 3,01 2,66
9
Hien.Nguyen
Hoàn thành
Nữ 13,03 01:42:48 2,44 2,37 4,03 2,68 1,51
10
Thuy Linh Pham
Hoàn thành
Nữ 12,85 02:03:35 3,22 1,03 2,02 3,79 2,79
11
Dang Tuyet Nhung
Hoàn thành
Nữ 12,66 01:55:12 1,04 1,04 1,48 3,99 5,11
12
Tuan Phan
Hoàn thành
Nam 12,35 01:48:58 2,33 4,26 3,55 2,21
13
Nguyễn Đức Đoan
Hoàn thành
Nam 12,14 01:59:09 5,80 2,80 3,54
14 Nam 12,04 01:38:06 3,36 5,33 3,35
15
Vũ Tuấn Điệp
82.28% (9,9/12,0 km)
Nam 9,87 01:18:50 3,53 1,05 3,65 1,65
16
Tiencdh
67.47% (8,1/12,0 km)
Nam 8,10 01:08:59 4,37 2,67 1,05
17
Vũ Minh Thảo
57.27% (6,9/12,0 km)
Nữ 6,87 01:04:44 1,63 5,24
18
DINH HONG KHANH
51.16% (6,1/12,0 km)
Nam 6,14 01:09:08 1,04 2,29 2,80
19
Thuỳ Hương
42.94% (5,2/12,0 km)
Nữ 5,15 00:55:24 4,14 1,02
20
Đặng Ngọc Thanh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
21
Lê Đình Dũng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00