|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Trần Văn Tuấn
Hoàn thành
Nam 22,98 02:42:35 7,29 13,25 2,44
2
QUANG TÂM LÊ
Hoàn thành
Nam 21,71 03:11:45 14,70 7,01
3
Mạnh Hải
Hoàn thành
Nam 20,29 02:24:09 15,14 5,16
4
Đinh Việt Hoàng
Hoàn thành
Nam 18,14 02:25:36 5,37 1,13 6,03 5,61
5
TUAN LINH NGUYEN
Hoàn thành
Nam 17,59 01:49:42 6,41 6,03 5,15
6
Doãn Đức Thọ
Hoàn thành
Nam 16,83 01:38:28 8,27 1,69 5,73 1,14
7
PHAM QUANG ANH
Hoàn thành
Nam 16,81 02:35:16 1,93 5,53 9,35
8
Hoàng Toại
Hoàn thành
Nam 16,75 02:37:13 8,67 8,07
9
Hải Nam Nguyễn
Hoàn thành
Nam 16,29 02:11:04 10,01 6,27
10
TẤN THÀNH PHẠM
Hoàn thành
Nam 15,82 01:42:16 8,66 7,16
11
Dzung Chi Dang
Hoàn thành
Nam 15,68 02:29:17 2,50 2,28 2,75 2,71 2,82 2,62
12
Phạm Tưởng
Hoàn thành
Nam 15,16 02:11:21 9,45 2,27 3,44
13
Quách Đại Quang
Hoàn thành
Nam 14,44 02:12:11 2,44 6,64 5,35
14
Trần Đức Mạnh
Hoàn thành
Nam 14,34 01:48:16 8,02 6,32
15
DO NGOC HA
Hoàn thành
Nam 13,67 02:14:33 6,12 4,00 1,31 2,25
16
Hà Văn Huân
Hoàn thành
Nam 13,48 01:37:48 6,73 6,76
17
Nguyễn Hoàng Nam
Hoàn thành
Nam 12,55 01:40:10 2,06 5,14 5,34
18
Nguyễn Đình Hùng
Hoàn thành
Nam 12,32 01:31:42 7,01 5,31
19
Nguyễn Trung Kiên
Hoàn thành
Nam 12,21 01:27:15 4,15 3,87 4,18
20
VU TRI TIEN
Hoàn thành
Nam 12,09 01:18:03 8,63 3,46
21
Vương Quốc Sơn
84.40% (10,1/12,0 km)
Nam 10,13 01:40:22 5,10 5,03
22
Nguyễn Tiến Khánh
68.13% (8,2/12,0 km)
Nam 8,18 01:15:51 4,04 4,14
23
TRAN QUANG DUNG
59.45% (7,1/12,0 km)
Nam 7,13 01:16:34 2,05 3,07 2,01
24
Nguyễn Văn Tân
51.93% (6,2/12,0 km)
Nam 6,23 00:46:52 2,77 2,42 1,04
25
Doan Minh Tu
49.55% (5,9/12,0 km)
Nam 5,95 00:54:06 1,98 3,97
26
Dương Quang Hưng
43.42% (5,2/12,0 km)
Nam 5,21 00:40:29 1,54 2,14 1,52
27
Nguyễn Trung Hiếu
27.65% (3,3/12,0 km)
Nam 3,32 00:19:31 3,32
28
NGUYEN DUC HOA
20.32% (2,4/12,0 km)
Nam 2,44 00:19:24 1,23 1,21
29
Quoc Dat Ngo
17.74% (2,1/12,0 km)
Nam 2,13 00:21:21 1,06 1,07
30
Anh Tú Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
31
Nguyen Xuan Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
32
Phạm Trí
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
33
Phạm Huy Dương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00