|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
TRUONG THE DONG
Hoàn thành
Nam 75,61 10:19:03 13,89 5,37 7,22 11,04 13,23 13,46 11,40
2
Phạm Thanh Sơn
Hoàn thành
Nam 45,00 06:40:51 6,52 6,52 6,30 6,36 6,64 6,19 6,46
3
DINH BA Phuc
Hoàn thành
Nam 30,41 04:22:20 3,02 3,06 4,12 5,08 5,04 5,02 5,07
4
Pham Thi Thanh Son
Hoàn thành
Nữ 28,21 04:30:37 4,12 3,53 3,17 7,42 8,76 1,21
5
NGUYEN T NGOC HUONG
Hoàn thành
Nữ 23,47 03:30:12 2,81 3,98 3,32 4,11 3,15 2,88 3,22
6
TRAN NGOC HOAI TRUNG
Hoàn thành
Nam 21,13 03:07:39 3,77 4,06 4,47 4,45 4,37
7
TRAN THI THANH HUONG
Hoàn thành
Nữ 16,10 02:14:01 5,29 9,55 1,26
8
Nguyễn Hồng Tiến
Hoàn thành
Nam 13,87 02:01:56 2,63 6,02 5,21
9
Le Thi Quoc Oanh
Hoàn thành
Nữ 13,83 01:51:12 3,21 3,21 4,17 3,24
10
LANG DUC THUY
Hoàn thành
Nam 13,21 02:06:21 4,45 1,07 4,05 3,64
11
Nguyen Viet Vuong
Hoàn thành
Nam 12,84 01:33:17 4,17 4,66 4,01
12
Võ Phú Cường
Hoàn thành
Nam 12,79 01:50:33 6,18 6,61
13
TRINH QUOC ANH
Hoàn thành
Nam 12,72 01:44:27 3,17 5,12 4,43
14
Nguyễn Văn Hộ
Hoàn thành
Nam 12,28 01:52:03 3,25 1,19 5,71 2,14
15
TRINH NGOC Y
Hoàn thành
Nữ 12,26 01:50:50 5,05 3,18 4,03
16
Hoang Manh Cuong
Hoàn thành
Nam 12,15 01:44:15 6,08 6,07
17
LÊ THỊ NGUYỆN
Hoàn thành
Nữ 12,08 01:59:55 5,02 6,04 1,02
18
Nguyễn Văn Nghiệm
Hoàn thành
Nam 12,08 01:34:12 12,08
19
NGUYỄN BẢO KHOA
41.72% (5,0/12,0 km)
Nam 5,01 00:46:14 5,01