|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Nguyễn Minh Quân
Hoàn thành
Nam 100,23 15:00:50 13,87 12,88 3,47 9,03 26,81 10,01 24,15
2
HUYNH THANH TRA
Hoàn thành
Nam 39,42 06:44:57 3,35 4,50 9,27 5,03 4,06 4,91 8,31
3
Phuc Nguyen
Hoàn thành
Nam 28,93 04:52:17 5,02 10,90 7,01 6,01
4
Nguyễn Văn Quốc
Hoàn thành
Nam 22,07 03:51:04 3,78 5,28 4,25 4,57 4,20
5
NGUYỄN THÀNH NHÂN
Hoàn thành
Nam 17,69 03:02:01 4,35 4,23 3,55 2,25 3,31
6
Giang Nguyen
Hoàn thành
Nam 15,87 02:07:11 7,67 8,20
7
Hồ Quốc Thắng
Hoàn thành
Nam 13,71 02:01:54 4,45 4,41 4,85
8
Thinh Phung
Hoàn thành
Nam 13,63 01:51:05 1,29 12,33
9
Đinh Văn Giang
Hoàn thành
Nam 13,08 01:47:24 2,46 2,86 2,88 2,68 2,20
10
TRẦN PHƯỚC HẬU
Hoàn thành
Nam 12,43 01:36:06 10,24 2,19
11
Hòa Văn
Hoàn thành
Nam 12,28 02:05:28 6,16 6,11
12 Nam 12,05 01:34:03 4,40 1,00 6,65
13
Tran Thang
71.88% (8,6/12,0 km)
Nam 8,63 01:38:45 5,11 3,51
14
Phan Quang Vũ Thiên Ân
62.69% (7,5/12,0 km)
Nam 7,52 01:19:02 1,52 4,17 1,83
15
Phan Thị Hương Lam
50.45% (6,1/12,0 km)
Nữ 6,05 00:49:46 6,05
16
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
50.32% (6,0/12,0 km)
Nữ 6,04 00:58:58 1,83 2,11 2,10
17
Dương Vương Quốc Vũ
45.61% (5,5/12,0 km)
Nam 5,47 00:50:28 1,82 2,14 1,52
18
HOANG HAI LIEM
42.01% (5,0/12,0 km)
Nam 5,04 00:26:28 5,04
19
Doan cong danh
29.93% (3,6/12,0 km)
Nam 3,59 00:40:20 3,59
20
Phạm Bá Lương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00