|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Bùi Cao Minh
Hoàn thành
Nam 41,00 06:44:21 3,83 10,31 6,11 10,20 10,55
2
Nguyễn Lê Anh Hạ
Hoàn thành
Nam 32,11 05:06:18 5,49 5,82 5,13 5,13 5,19 5,36
3 Nam 19,56 03:21:55 6,08 7,55 5,92
4
Lê Anh Ngọc
Hoàn thành
Nữ 18,53 03:15:46 3,12 2,03 3,08 2,04 2,20 3,04 3,01
5 Nam 17,63 02:40:25 4,12 3,31 1,41 4,45 4,33
6
Mai Quang Sang
Hoàn thành
Nam 15,57 02:38:56 5,07 10,50
7
Nguyễn Thanh Bình
Hoàn thành
Nam 13,84 02:04:14 2,12 5,59 6,13
8
Thái Quốc Khương
Hoàn thành
Nam 13,17 02:02:11 3,64 4,07 3,31 2,15
9 Nam 12,83 02:09:20 6,82 1,32 4,69
10
Nguyễn Minh Tú
88.22% (10,6/12,0 km)
Nam 10,59 01:24:45 5,32 5,26
11
Dat Pham
87.88% (10,5/12,0 km)
Nam 10,55 01:43:25 5,23 5,31
12
NGUYỄN MẠNH TÙNG
77.02% (9,2/12,0 km)
Nam 9,24 01:36:22 9,24
13
NGUYEN MINH KHANG
71.90% (8,6/12,0 km)
Nam 8,63 01:24:43 4,83 3,80
14
THANH HAI LUONG
69.28% (8,3/12,0 km)
Nam 8,31 01:18:10 8,31
15
Danh Trong Nguyen
61.36% (7,4/12,0 km)
Nam 7,36 01:10:12 1,15 1,28 4,93
16
Lê Nhật Minh
59.30% (7,1/12,0 km)
Nam 7,12 01:08:56 1,54 1,29 4,29
17
Vu Tuan Anh
55.22% (6,6/12,0 km)
Nam 6,63 01:08:52 3,32 3,31
18
Nguyen Hoang Minh
55.21% (6,6/12,0 km)
Nam 6,63 00:55:00 4,46 2,16
19
Võ Đoàn Khải Vinh
54.65% (6,6/12,0 km)
Nam 6,56 00:49:23 4,26 2,30
20
Nguyen Dinh Thai
47.98% (5,8/12,0 km)
Nam 5,76 00:44:42 3,12 2,63
21
Đinh Minh Quân
43.48% (5,2/12,0 km)
Nam 5,22 00:54:34 5,22
22
Liem Phan
8.63% (1,0/12,0 km)
Nam 1,04 00:11:34 1,04
23
NgocND
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00