|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01
1
Nguyen Van Thien
Hoàn thành
Nam 60,61 08:57:49 10,46 8,10 7,44 10,29 10,52 10,41 3,40
2
THU VÂN
Hoàn thành
Nữ 46,79 07:39:05 15,44 8,02 8,02 7,44 7,88
3 Nữ 36,16 06:08:55 8,40 2,37 5,32 5,19 4,68 4,98 5,22
4
NGUYEN SONG QUYNH MY
Hoàn thành
Nữ 35,59 05:35:34 5,02 6,30 6,21 11,06 7,01
5
LE THI KIM SON
Hoàn thành
Nữ 32,83 05:42:12 5,11 4,21 4,21 7,85 4,12 4,07 3,25
6
NGUYEN THI KIM DUY
Hoàn thành
Nữ 32,28 05:49:52 5,03 5,02 6,11 5,30 5,54 5,28
7
Trong Le
Hoàn thành
Nam 25,40 03:15:11 2,15 12,70 5,27 5,29
8
Nguyễn Lan Phương
Hoàn thành
Nữ 21,85 03:24:12 1,04 1,00 7,32 5,19 7,30
9
NGUYỄN TRUNG PHÁT
Hoàn thành
Nam 20,84 02:33:03 7,23 7,37 6,25
10
Nguyễn Đăng Khoa
Hoàn thành
Nam 19,85 02:43:43 5,16 6,28 4,28 4,13
11
Lê Thị Diễm Thúy
Hoàn thành
Nữ 15,37 02:09:41 4,63 4,19 6,56
12 Nữ 13,44 02:06:40 4,26 3,74 5,44
13
Nguyễn Nguyệt
Hoàn thành
Nữ 13,28 02:21:47 4,34 2,24 6,70
14
LUONG THI THU THAO
Hoàn thành
Nữ 13,03 01:45:52 3,34 3,02 2,66 4,02
15
Bùi Huy Hoàng
Hoàn thành
Nam 12,79 01:39:51 2,28 5,41 5,10