|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
Nguyễn Đức Đoan
84.20% (10,1/12,0 km)
Nam 10,10 01:49:14 2,14 1,01 2,84 1,01 3,12
2
Dang Tuyet Nhung
46.53% (5,6/12,0 km)
Nữ 5,58 00:49:38 2,73 2,86
3
DINH HONG KHANH
31.65% (3,8/12,0 km)
Nam 3,80 00:37:49 2,07 1,73
4
Nguyễn Văn Thịnh
30.33% (3,6/12,0 km)
Nam 3,64 00:36:05 3,64
5
Đỗ Ngọc Thắng
14.99% (1,8/12,0 km)
Nam 1,80 00:20:27 1,80
6
Tiencdh
13.92% (1,7/12,0 km)
Nam 1,67 00:18:28 1,67
7
Hien.Nguyen
11.83% (1,4/12,0 km)
Nữ 1,42 00:09:54 1,42
8
Lê Văn Linh
10.48% (1,3/12,0 km)
Nam 1,26 00:14:33 1,26
9
Phan Thanh Hoàng
9.34% (1,1/12,0 km)
Nam 1,12 00:06:45 1,12
10
Đinh Thanh Dũng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Le Thao
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
12
Tuan Phan
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Vũ Tuấn Điệp
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
LE THI MY HANH
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
15
An Trinh
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
16
Vũ Minh Thảo
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
17
Thuy Linh Pham
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Thuỳ Hương
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
19
Nguyễn Khắc Xuân Bách
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00