|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
Nguyễn Mạnh Hưng
Hoàn thành
Nam 64,70 11:18:55 18,96 12,50 16,96 16,27
2
Đoàn Đức Hải
Hoàn thành
Nam 17,85 02:44:53 6,41 4,15 7,28
3
Nguyễn Huy Hoàng
Hoàn thành
Nam 14,00 02:32:02 4,02 4,81 5,17
4
9H.nguyen
95.95% (11,5/12,0 km)
Nam 11,51 01:43:22 4,08 7,43
5
Nguyễn Thanh Tú
70.67% (8,5/12,0 km)
Nam 8,48 01:12:05 4,44 4,04
6
Nguyễn Đăng Tới
42.00% (5,0/12,0 km)
Nam 5,04 00:58:27 5,04
7
Nguyễn Mạnh Trung
41.31% (5,0/12,0 km)
Nam 4,96 00:57:45 4,96
8
Thành Trung
14.57% (1,7/12,0 km)
Nam 1,75 00:20:51 1,75
9
DO MINH HUNG
10.77% (1,3/12,0 km)
Nam 1,29 00:12:34 1,29
10
Trần Duy Tiến
9.71% (1,2/12,0 km)
Nam 1,17 00:11:02 1,17
11
Ton Hoang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Trà Tạ Văn
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Trần Hữu Kim
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
KHIEM NGUYEN TRONG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00