|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
Nguyễn Xuân Tú (D)
Hoàn thành
Nam 68,25 10:23:48 15,59 14,00 20,44 18,23
2
Nguyễn Văn Thái
Hoàn thành
Nam 38,51 04:23:27 9,70 5,19 5,07 6,23 12,32
3
Phan Đức
Hoàn thành
Nam 35,04 03:47:53 14,99 10,02 10,03
4
Pham Ngoc Hai
Hoàn thành
Nam 26,80 03:58:44 3,22 10,53 5,17 3,18 4,70
5
Lê Xuân Hoàng
Hoàn thành
Nam 15,67 02:12:40 3,29 3,71 8,66
6
Nguyen Hoang Anh
Hoàn thành
Nam 13,63 01:57:34 2,05 4,63 6,95
7
Nguyễn Tiến Dũng
Hoàn thành
Nam 13,29 02:17:22 5,35 5,26 2,69
8
TRAN VAN THANH
Hoàn thành
Nam 12,96 02:01:58 5,32 4,99 2,66
9
TRAN DUC NGHIEN
Hoàn thành
Nam 12,90 02:17:08 12,90
10
Lương Thanh Tùng
Hoàn thành
Nam 12,74 02:04:42 7,00 1,09 1,83 2,82
11
Nguyễn Đức Lâm
Hoàn thành
Nam 12,34 01:53:07 12,34
12
Nguyễn Quốc Hưng
86.62% (10,4/12,0 km)
Nam 10,39 01:22:34 5,63 3,00 1,77
13
Nguyễn Ngọc Hiếu
84.75% (10,2/12,0 km)
Nam 10,17 01:44:06 5,19 2,09 2,89
14
Đào Hồng Nhung
67.49% (8,1/12,0 km)
Nữ 8,10 01:16:22 3,22 3,22 1,66
15
Uông Thị Thùy
60.21% (7,2/12,0 km)
Nữ 7,23 01:22:22 7,23
16
Duy Tran
56.78% (6,8/12,0 km)
Nam 6,81 01:02:32 6,81
17
Mai Thành Đạt
53.40% (6,4/12,0 km)
Nam 6,41 01:05:27 6,41
18
Nguyen Anh Duc
53.03% (6,4/12,0 km)
Nam 6,36 01:01:52 3,45 2,92
19
Nguyen Viet Hai
25.69% (3,1/12,0 km)
Nam 3,08 00:30:50 3,08
20
NGUYEN MINH TUAN
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
21
Tiến Đức
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
22
Tam Vuong Sy
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
23
Vũ Minh Hùng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
24
NGUYEN ANH TU
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00