|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
TẤN THÀNH PHẠM
Hoàn thành
Nam 21,42 02:44:50 7,16 7,13 7,14
2
QUANG TÂM LÊ
Hoàn thành
Nam 17,82 03:12:09 10,59 3,96 3,26
3
Quách Đại Quang
88.13% (10,6/12,0 km)
Nam 10,58 01:31:06 5,33 5,25
4
Nguyễn Văn Tân
60.03% (7,2/12,0 km)
Nam 7,20 00:48:07 7,20
5
NGUYEN DUC HOA
53.83% (6,5/12,0 km)
Nam 6,46 00:48:53 6,46
6
Vương Quốc Sơn
42.85% (5,1/12,0 km)
Nam 5,14 00:49:03 5,14
7
Trần Đức Mạnh
42.63% (5,1/12,0 km)
Nam 5,12 00:35:09 5,12
8
Quoc Dat Ngo
27.85% (3,3/12,0 km)
Nam 3,34 00:24:49 3,34
9
Hải Nam Nguyễn
17.94% (2,2/12,0 km)
Nam 2,15 00:17:51 2,15
10
Dzung Chi Dang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Nguyễn Hoàng Nam
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Hà Văn Huân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Anh Tú Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
Doãn Đức Thọ
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Hoàng Toại
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
16
VU TRI TIEN
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
17
Đinh Việt Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
18
Dương Quang Hưng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
Mạnh Hải
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
20
Nguyễn Tiến Khánh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
21
Nguyen Xuan Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
22
Nguyễn Đình Hùng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
23
Phạm Huy Dương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
24
Trần Văn Tuấn
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
25
TRAN QUANG DUNG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
26
DO NGOC HA
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
27
Nguyễn Trung Kiên
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
28
TUAN LINH NGUYEN
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
29
Phạm Tưởng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
30
Doan Minh Tu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
31
Nguyễn Trung Hiếu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
32
Phạm Trí
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
33
PHAM QUANG ANH
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00