|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
Tran Thi Yen
Hoàn thành
Nữ 83,42 14:16:20 17,25 22,93 5,16 14,26 12,73 11,10
2
Hoang Thi Lan Phuong
Hoàn thành
Nữ 39,67 06:34:27 11,37 5,24 6,02 6,01 5,56 5,47
3
Nguyễn Thị Thu Nga
Hoàn thành
Nữ 14,78 02:06:49 5,15 3,42 6,21
4
Hoàng Minh Tuấn
Hoàn thành
Nam 12,66 02:14:02 6,25 6,40
5
NGUYEN DUC DUONG
86.45% (10,4/12,0 km)
Nam 10,37 01:15:24 9,06 1,31
6
Diem Huong
85.62% (10,3/12,0 km)
Nữ 10,27 01:51:17 2,03 2,12 2,04 2,06 2,03
7
Trần Văn Hồi
69.89% (8,4/12,0 km)
Nam 8,39 01:24:41 8,39
8
Nguyễn Xuân Công
68.26% (8,2/12,0 km)
Nam 8,19 01:26:08 3,19 2,00 3,00
9
Trần Văn Chắt
51.75% (6,2/12,0 km)
Nam 6,21 00:43:17 2,75 3,46
10
Nguyen Minh Duc
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Ma Phúc Hoàng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Nam Vũ Xuân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Vũ Hoàng Anh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
15
Phạm Thị Thu Trang
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
16
Nguyễn Thúy Hiền
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
17
hoang thi thu hang
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Trương Thị Như Quỳnh
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
19
Tran Ngoc Tu
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00