|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
NGUYEN T NGOC HUONG
Hoàn thành
Nữ 40,44 05:31:27 6,04 10,26 2,60 12,18 4,75 4,61
2
Phạm Thanh Sơn
Hoàn thành
Nam 37,64 05:57:41 6,86 6,03 6,03 6,32 6,36 6,03
3
TRUONG THE DONG
Hoàn thành
Nam 32,67 05:12:49 7,43 6,15 6,85 6,03 6,21
4
TRAN NGOC HOAI TRUNG
Hoàn thành
Nam 17,65 02:27:10 5,08 4,93 5,63 2,01
5
DINH BA Phuc
56.64% (6,8/12,0 km)
Nam 6,80 01:11:42 3,62 3,18
6
Nguyễn Hồng Tiến
51.04% (6,1/12,0 km)
Nam 6,13 01:00:57 6,13
7
TRINH QUOC ANH
46.50% (5,6/12,0 km)
Nam 5,58 00:37:57 5,58
8
Nguyễn Văn Hộ
44.13% (5,3/12,0 km)
Nam 5,30 00:55:31 1,25 4,05
9
Hoang Manh Cuong
42.13% (5,1/12,0 km)
Nam 5,06 00:43:28 1,48 3,58
10
NGUYỄN BẢO KHOA
20.73% (2,5/12,0 km)
Nam 2,49 00:26:50 2,49
11
Nguyen Viet Vuong
17.01% (2,0/12,0 km)
Nam 2,04 00:14:49 2,04
12
Pham Thi Thanh Son
14.23% (1,7/12,0 km)
Nữ 1,71 00:16:23 1,71
13
LANG DUC THUY
10.09% (1,2/12,0 km)
Nam 1,21 00:11:44 1,21
14
Nguyễn Văn Nghiệm
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
TRINH NGOC Y
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
16
TRAN THI THANH HUONG
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
17
Le Thi Quoc Oanh
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
18
Võ Phú Cường
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
LÊ THỊ NGUYỆN
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00