|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
HUYNH THANH TRA
Hoàn thành
Nam 114,38 15:35:43 16,00 31,60 20,93 17,09 18,59 10,17
2
Phuc Nguyen
64.33% (7,7/12,0 km)
Nam 7,72 01:19:56 3,85 3,87
3
Nguyễn Hoàng Thạch
57.78% (6,9/12,0 km)
Nam 6,93 00:52:19 3,05 3,88
4
NGUYỄN THÀNH NHÂN
55.16% (6,6/12,0 km)
Nam 6,62 01:05:09 1,28 5,34
5
Nguyễn Văn Quốc
17.33% (2,1/12,0 km)
Nam 2,08 00:22:47 2,08
6
Hồ Quốc Thắng
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
7 Nữ 0,00 00:00:00
8
Dương Vương Quốc Vũ
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
9
Giang Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
10
Đinh Văn Giang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Thinh Phung
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Phan Thị Hương Lam
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
13
HOANG HAI LIEM
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
Phạm Bá Lương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Phan Quang Vũ Thiên Ân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
16
Hòa Văn
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
17
Nguyễn Minh Quân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
18
Tran Thang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
Doan cong danh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
20
TRẦN PHƯỚC HẬU
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00