|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
TRAN MINH LONG
Hoàn thành
Nam 22,54 02:40:53 4,63 6,49 4,96 6,46
2
Nguyễn Yến Phi
79.46% (9,5/12,0 km)
Nữ 9,54 01:35:46 6,09 3,45
3
TRAN TRONG LIEM
61.39% (7,4/12,0 km)
Nam 7,37 01:05:07 4,31 3,06
4
NGUYEN VAN THANH
54.73% (6,6/12,0 km)
Nam 6,57 00:44:52 2,78 3,79
5
Nguyễn Thanh Thiên An
42.38% (5,1/12,0 km)
Nam 5,09 00:42:39 5,09
6
Luc Le
40.10% (4,8/12,0 km)
Nam 4,81 00:47:20 4,81
7
Hieu Nguyen
38.78% (4,7/12,0 km)
Nam 4,65 00:47:07 1,73 1,50 1,43
8
Bui Tri Dam
34.20% (4,1/12,0 km)
Nam 4,10 00:45:19 4,10
9
Trần Quốc Quý
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
10
Nguyễn Tấn Tài
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Phạm Trần Thiên Lộc
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Nguyen Van Manh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Vanthanh Trinh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
Nguyễn Ngọc Lâm
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Quách Văn Lâm
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
16
Vũ Minh Duy
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
17
Nguyễn Thanh Huy
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
18
Tuan Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
NGUYEN VIET DUY
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
20
Lê Đoàn Sơn Nguyên
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
21
Sanh Nguyễn
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00