|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
Lê Anh Ngọc
93.41% (11,2/12,0 km)
Nữ 11,21 01:54:11 2,13 2,53 2,02 2,46 2,07
2
Huy Nguyễn Huỳnh Phúc
77.65% (9,3/12,0 km)
Nam 9,32 01:35:48 2,60 6,72
3
Nguyễn Thanh Bình
60.60% (7,3/12,0 km)
Nam 7,27 00:54:37 3,20 4,07
4
Nguyen Hoang Minh
50.60% (6,1/12,0 km)
Nam 6,07 00:47:53 6,07
5
Nguyễn Minh Tú
47.45% (5,7/12,0 km)
Nam 5,69 00:45:38 5,69
6
Lê Nhật Minh
37.07% (4,4/12,0 km)
Nam 4,45 00:44:53 4,45
7
Mai Quang Sang
35.10% (4,2/12,0 km)
Nam 4,21 00:46:46 1,11 3,10
8
Vu Tuan Anh
32.45% (3,9/12,0 km)
Nam 3,89 00:43:09 3,89
9
NgocND
26.20% (3,1/12,0 km)
Nam 3,14 00:35:35 3,14
10
Nguyễn Trang Hoàn Ái
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
11
Thái Quốc Khương
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
12
Võ Đoàn Khải Vinh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
13
Dat Pham
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
14
Nguyen Pham Truong Giang
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
15
Bùi Cao Minh
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
16
Liem Phan
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
17
Nguyen Dinh Thai
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
18
THANH HAI LUONG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
19
NGUYEN MINH KHANG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
20
Nguyễn Lê Anh Hạ
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
21
NGUYỄN MẠNH TÙNG
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
22
Danh Trong Nguyen
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00
23
Đinh Minh Quân
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00