|

SVTECH MARATHON 20

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02
1
Lê Thị Diễm Thúy
Hoàn thành
Nữ 30,71 04:15:45 7,28 15,05 8,38
2
LE THI KIM SON
Hoàn thành
Nữ 29,12 04:54:00 5,24 5,26 3,08 4,69 5,23 5,61
3
Quỳnh My
Hoàn thành
Nữ 23,55 04:24:16 7,26 3,08 9,04 4,17
4
NGUYỄN TRUNG PHÁT
Hoàn thành
Nam 22,98 02:49:53 5,94 8,45 8,59
5
Bùi Huy Hoàng
Hoàn thành
Nam 21,72 02:51:48 6,34 3,70 6,37 5,32
6
Nguyễn Lan Phương
Hoàn thành
Nữ 21,18 03:01:01 10,26 10,92
7
Nguyen Van Thien
Hoàn thành
Nam 20,73 02:31:51 5,67 13,77 1,29
8 Nữ 17,21 03:00:00 2,46 1,63 2,01 4,78 5,13 1,21
9
Nguyễn Nguyệt
Hoàn thành
Nữ 14,29 01:49:43 6,62 1,48 6,19
10
Trong Le
Hoàn thành
Nam 13,90 02:06:12 13,90
11
NGUYEN THI KIM DUY
Hoàn thành
Nữ 12,07 01:58:25 5,09 6,97
12
Nguyễn Thị Hoàng Diệu
68.91% (8,3/12,0 km)
Nữ 8,27 01:21:28 3,18 5,09
13
THU VÂN
28.96% (3,5/12,0 km)
Nữ 3,48 00:34:20 1,53 1,95
14
LUONG THI THU THAO
0% (0,0/12,0 km)
Nữ 0,00 00:00:00
15
Nguyễn Đăng Khoa
0% (0,0/12,0 km)
Nam 0,00 00:00:00