Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Đón ông Táo lên zời
everyone
23,1km
Distance
02:30:55
Time
06:31/km
Pace
1423
Calories
Đón ông Táo lên zời
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:30
Time
06:39/km
Pace
309
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ