Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Cuong Pham
25/01/2022 18:40
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
38:10
Time
06:52/km
Pace
507
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cuong Pham
24/01/2022 18:58
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
38:51
Time
06:59/km
Pace
485
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Cuong Pham
23/01/2022 19:41
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
40:15
Time
06:58/km
Pace
505
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ