Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Morning Run
followers_only
23,1km
Distance
02:55:08
Time
07:34/km
Pace
959
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
8,1km
Distance
01:04:06
Time
07:52/km
Pace
805
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
followers_only
30,5km
Distance
04:18:55
Time
08:28/km
Pace
1680
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
4,6km
Distance
29:48
Time
06:28/km
Pace
295
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Morning Run
followers_only
6,4km
Distance
01:00:58
Time
09:33/km
Pace
448
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ