Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Kiên Trần
25/01/2022 17:16
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
31:54
Time
11:56/km
Pace
207
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Kiên Trần
25/01/2022 12:53
Lunch Run
everyone
1,1km
Distance
11:34
Time
10:55/km
Pace
81
Calories
Lunch Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Kiên Trần
25/01/2022 07:40
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
29:27
Time
12:25/km
Pace
182
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ