Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Vo Tuan Anh
25/01/2022 06:03
☁️ Morning Run
everyone
2,2km
Distance
14:06
Time
06:20/km
Pace
120
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
25/01/2022 05:17
☁️ Morning Run
everyone
7,8km
Distance
44:43
Time
05:45/km
Pace
414
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
24/01/2022 18:17
☁️ Evening Run
everyone
7,5km
Distance
40:34
Time
05:24/km
Pace
401
Calories
☁️ Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
24/01/2022 06:35
⛅ Morning Run
everyone
1,8km
Distance
14:11
Time
07:49/km
Pace
20
Calories
⛅ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
22/01/2022 17:13
⛅ Afternoon Walk
everyone
3,5km
Distance
26:06
Time
07:27/km
Pace
219
Calories
⛅ Afternoon Walk
Workout đã bị xóa
Vo Tuan Anh
22/01/2022 16:36
⛅ Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
35:35
Time
05:11/km
Pace
373
Calories
⛅ Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
22/01/2022 06:21
☁️ Morning Run
everyone
2,5km
Distance
16:10
Time
06:25/km
Pace
138
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
23/01/2022 05:11
☁️ Morning Run
everyone
17,3km
Distance
01:38:49
Time
05:43/km
Pace
968
Calories
☁️ Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Vo Tuan Anh
22/01/2022 21:58
Night Run
everyone
3,9km
Distance
40:00
Time
10:21/km
Pace
75
Calories
Night Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ