Hoạt động TÁO QUÂN RUN

QUAN VU
25/01/2022 05:34
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
30:56
Time
07:42/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
24/01/2022 05:32
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:26
Time
06:52/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
23/01/2022 17:26
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
52:58
Time
07:03/km
Pace
627
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
QUAN VU
23/01/2022 16:24
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
01:00:14
Time
07:03/km
Pace
624
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ