Hoạt động TÁO QUÂN RUN

Trung Hiếu
25/01/2022 05:14
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
49:30
Time
05:50/km
Pace
512
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trung Hiếu
24/01/2022 05:13
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
43:02
Time
07:01/km
Pace
389
Calories
Morning Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ
Trung Hiếu
23/01/2022 16:47
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:05:33
Time
06:13/km
Pace
691
Calories
Afternoon Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ