Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyễn Bá Hải
15/02/2021 17:55
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:15:42
Time
05:43/km
Pace
705
Calories
Afternoon Run
Trương anh dũng
15/02/2021 17:34
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
27:00
Time
07:28/km
Pace
300
Calories
Afternoon Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Tran The Hoan
14/02/2021 17:31
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
04:17
Time
15:28/km
Pace
42
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
57:43
Time
05:25/km
Pace
502
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Quang Huy
15/02/2021 22:57
Night Run
everyone
1,9km
Distance
17:28
Time
09:21/km
Pace
166
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
01:06:48
Time
07:21/km
Pace
526
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,3km
Distance
20:27
Time
06:08/km
Pace
195
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
01:58:34
Time
05:35/km
Pace
1008
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:10:40
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
51:38
Time
07:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
26,1km
Distance
02:30:35
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
23:10
Time
07:27/km
Pace
198
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
23:10
Time
07:28/km
Pace
198
Calories
Evening Run
Hoàng Huệ
15/02/2021 21:32
Night Run
everyone
5,5km
Distance
38:01
Time
06:57/km
Pace
278
Calories
Night Run
PHAN ĐÌNH BẢNG
15/02/2021 21:40
Tối mồng 4 tết ...Thấm mệt. Mừng thọ Ông Cố 101 tuổi.
everyone
5,0km
Distance
35:12
Time
07:01/km
Pace
357
Calories
Tối mồng 4 tết ...Thấm mệt. Mừng thọ Ông Cố 101 tuổi.
Meo Caibang
15/02/2021 21:15
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
01:02:55
Time
09:27/km
Pace
429
Calories
Evening Run
Evening Run : Finished Long Biên Tết Challenge 50km in 4 days
everyone
15,0km
Distance
01:29:36
Time
05:58/km
Pace
1016
Calories
Evening Run : Finished Long Biên Tết Challenge 50km in 4 days
Night Run
everyone
1,0km
Distance
07:01
Time
06:53/km
Pace
74
Calories
Night Run
Nguyễn Quang Huy
15/02/2021 21:20
Night Run
everyone
3,9km
Distance
36:36
Time
09:25/km
Pace
348
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,5km
Distance
03:56
Time
07:51/km
Pace
36
Calories
Evening Run
Cự ly tối thiểu không hợp lệ