Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:06:38
Time
06:15/km
Pace
1195
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
58:32
Time
05:50/km
Pace
633
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
54:22
Time
05:25/km
Pace
617
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:06:23
Time
06:05/km
Pace
624
Calories
Morning Run