Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
23,2km
Distance
02:01:07
Time
05:12/km
Pace
1195
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
11:04
Time
07:04/km
Pace
111
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:26:34
Time
04:17/km
Pace
1104
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
34:50
Time
05:35/km
Pace
294
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
15,7km
Distance
01:15:43
Time
04:49/km
Pace
758
Calories
Evening Run