Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:13:11
Time
07:47/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,5km
Distance
02:28:35
Time
08:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:29:25
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:08:01
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run