Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Evening Run
everyone
6,2km
Distance
52:15
Time
08:29/km
Pace
441
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
42:26
Time
08:26/km
Pace
345
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
16:22
Time
07:45/km
Pace
152
Calories
Morning Run
Morning Run: Con số biết nói/Making data meaningful
everyone
14,2km
Distance
01:31:12
Time
06:25/km
Pace
987
Calories
Morning Run: Con số biết nói/Making data meaningful
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
01:00:01
Time
08:27/km
Pace
507
Calories
Morning Run
ZWIFT 101: Running - Form Follows Function
everyone
1,5km
Distance
11:36
Time
07:55/km
Pace
71
Calories
ZWIFT 101: Running - Form Follows Function
Evening Activity
everyone
3,1km
Distance
34:25
Time
11:13/km
Pace
421
Calories
Evening Activity
Pace tối đa không hợp lệ
ZWIFT 101: Running - Form Follows Function
everyone
1,6km
Distance
11:57
Time
07:26/km
Pace
81
Calories
ZWIFT 101: Running - Form Follows Function
ZWIFT 101: Running - Form Follows Function
everyone
1,1km
Distance
07:39
Time
07:03/km
Pace
58
Calories
ZWIFT 101: Running - Form Follows Function
Morning Run: Mồng 1 Tết Tân Sửu 2021, chạy lang thang...
everyone
20,2km
Distance
02:17:58
Time
06:49/km
Pace
1424
Calories
Morning Run: Mồng 1 Tết Tân Sửu 2021, chạy lang thang...
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
26:11
Time
09:02/km
Pace
254
Calories
Morning Run