Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Tân niên Tân Sửu 2021
everyone
20,2km
Distance
01:39:03
Time
04:54/km
Pace
0
Calories
Tân niên Tân Sửu 2021
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:00:25
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Happy Valentine's Day
everyone
14,0km
Distance
01:23:47
Time
05:58/km
Pace
0
Calories
Happy Valentine's Day
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
56:47
Time
09:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
01:00:12
Time
10:23/km
Pace
301
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:22:48
Time
05:54/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:01:06
Time
05:52/km
Pace
610
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:39:24
Time
04:55/km
Pace
1130
Calories
Afternoon Run