Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Du Ka
15/02/2021 15:43
Afternoon Run
everyone
24,5km
Distance
02:04:41
Time
05:04/km
Pace
1912
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
15/02/2021 15:43
Afternoon Run
everyone
24,0km
Distance
02:04:55
Time
05:12/km
Pace
1561
Calories
Afternoon Run
Du Ka
14/02/2021 05:17
Morning Run
everyone
18,4km
Distance
02:29:21
Time
08:07/km
Pace
1431
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
14/02/2021 05:17
Morning Run
everyone
18,3km
Distance
02:30:00
Time
08:12/km
Pace
1071
Calories
Morning Run
Du Ka
12/02/2021 05:05
Chúc mừng năm mới Tân Sửu 🥳
everyone
20,2km
Distance
01:54:21
Time
05:39/km
Pace
1572
Calories
Chúc mừng năm mới Tân Sửu 🥳
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Du Ka
12/02/2021 05:05
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:56:51
Time
05:46/km
Pace
1225
Calories
Morning Run